เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ
Megastudy จะช่วยเอง
เช็กข้อมูลเกี่ยวกับ
 • TGAT
 • TPAT
 • A-level
ควิซง่ายๆ เกี่ยวกับ TCAS
Q

วันสอบ TGAT คือวันที่ 9 ธันวาคมใช่หรือไม่?

01
ควิซง่ายๆ เกี่ยวกับ TCAS
Q

วันสอบ TGAT คือวันที่ 9 ธันวาคมใช่หรือไม่?

01
ควิซง่ายๆ เกี่ยวกับ TCAS
Q

TPAT มีทั้งหมด 5 รายวิชาใช่หรือไม่?

02
ควิซง่ายๆ เกี่ยวกับ TCAS
Q

TPAT มีทั้งหมด 5 รายวิชาใช่หรือไม่?

02
ควิซง่ายๆ เกี่ยวกับ TCAS
Q

ในแต่ละรายวิชาของ A-Level มีระยะเวลาสอบ
1 ชั่วโมง 30 นาทีใช่หรือไม่?

03
ควิซง่ายๆ เกี่ยวกับ TCAS
Q

ในแต่ละรายวิชาของ A-Level มีระยะเวลาสอบ
1 ชั่วโมง 30 นาทีใช่หรือไม่?

03
คลิกดู ไทม์ไลน์ TCAS
#DEK67ยังไม่จบ

เริ่มต้นและเตรียมพร้อม TCAS ไปกับ Megastudy

นี่คือคู่มือสำหรับน้องๆ ที่ยังไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ TCAS จาก Megastudy

01ไทม์ไลน์การสอบ A-Level
 • A-Level
  สมัครสอบ

  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ –
  วันที่ 10 กุมภาพันธ์

 • A-Level
  พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ

  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ –
  วันที่ 18 มีนาคม

 • A-Level
  วันสอบ

  วันที่ 16 มีนาคม

 • A-Level
  วันสอบ

  วันที่ 17 มีนาคม

 • A-Level
  วันสอบ

  วันที่ 18 มีนาคม

 • ขอทบทวนผลคแนนสอบ
  สอบด้วยกระดาษ

  วันที่ 18 เมษายน -
  วันที่ 25 เมษายน

 • ประกาศผลสอบ
  สอบด้วยกระดาษ

  วันที่ 17 เมษายน

 • ขอทบทวนผลคะแนนสอบ
  สอบด้วยคอมพิวเตอร์

  วันที่ 24 มีนาคม -
  วันที่ 31 มีนาคม

 • ประกาศผลสอบ
  สอบด้วยคอมพิวเตอร์

  วันที่ 23 มีนาคม

ดูรายละเอียดคอร์ส
02A-Level คืออะไร?
รายวิชา เวลาในการทำข้อสอบ คะแนนทั้งหมด ค่าสมัครสอบ ประเภทการสอบ
คณิตศาสตร์ประยุกต์1(61) 1ชั่วโมง 30นาที (90นาที) 100คะแนน 100บาท สอบด้วยกระดาษ
คณิตศาสตร์ประยุกต์2 (62)
วิทยาศาสตร์ประยุกต์(63)
ฟิสิกส์(64)
เคมี(65)
ชีววิทยา(66)
สังคมศึกษา(70)
ภาษาไทย(81)
ภาษาอังกฤษ(82)
ภาษาฝรั่งเศส(83)
ภาษาเยอรมัน (84)/ ภาษาญี่ปุ่น (85)
ภาษาเกาหลี(86)/ ภาษาจีน(87)
ภาษาบาลี (88)/ ภาษาสเปน(89)
ฟังทางนี้!

ทำไม A-Level ถึงสำคัญ?

เพราะหลายคณะต้องการคะแนน A-level นั่นเอง

หมวดหมู่ รายวิชา
คณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์,คณะสัตวแพทยศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์ TGAT,TPAT 1, A-LEVEL วิทย์ประยุกต์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, ภาษาไทย, สังคม และภาษาอังกฤษ
คณะจิตวิทยา, คณะสหเวชศาสตร์,คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์, คณะพยาบาล, คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา TGAT,A-LEVEL คณิตประยุกต์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, ภาษาไทย,สังคม และภาษาอังกฤษ
คณะวิทยาศาสตร์, คณะทรัพยากรธรรมชาติ TGAT,A-LEVEL คณิตประยุกต์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ และภาษาอังกฤษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ TGAT,TPAT3, A-LEVEL คณิตประยุกต์ 1, คณิตประยุกต์ 2, ฟิสิกส์, เคมีและภาษาอังกฤษ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ TGAT,TPAT4, A-LEVEL วิทย์ประยุกต์ 1 และภาษาอังกฤษ
คณะเกษตรศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมศาสตร์,คณะวนศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร TGAT,A-LEVEL คณิตประยุกต์ 1, คณิตประยุกต์ 2, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ และภาษาอังกฤษ
คณะบริหารธุรกิจ, คณะพาณิชยศาสตร์,คณะการบัญชี, คณะเศรษฐศาสตร์ TGAT,A-LEVEL คณิตประยุกต์ 1, คณิตประยุกต์ 2, ภาษาไทย, สังคม, ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม TGAT,A-LEVEL ภาษาไทย, สังคม, ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ
คณะครุศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์,คณะพลศึกษา, คณะสุขศึกษา TGAT,TPAT5, A-LEVEL คณิตประยุกต์ 1, คณิตประยุกต์ 2, ภาษาไทย, สังคมและภาษาอังกฤษ
คณะศิลปกรรม, คณะวิจิตรศิลป์, คณะศิลปประยุกต์,คณะดุริยางคศิลป์, คณะนาฎศิลป์, คณะศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์,คณะศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม TGAT,TPAT2, A-LEVEL ภาษาไทย, สังคม และภาษาอังกฤษ
คณะนิเทศศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์,คณะอักษรศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์, คณะสังคมวิทยา,คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ TGAT,A-LEVEL คณิตประยุกต์ 1, คณิตประยุกต์ 2, ภาษาไทย, สังคม, ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ
คณะรัฐศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ TGAT,A-LEVEL คณิตประยุกต์ 1, คณิตประยุกต์ 2, ภาษาไทย, สังคม, ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ

*เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้ว กรุณาตรวจสอบข้อมูลในแต่ละคณะอีกครั้ง! อาจมีการอัปเดตข้อมูลใหม่

พิเศษ!

เราได้เตรียมแพ็กเกจ A-Level สำหรับทุกคนเอาไว้แล้ว

โลกภายนอกยังอันตราย! ต้องพกแพ็กเกจของ Megastudy ไปด้วย!

คณะวิศวกรรมศาสตร์แพ็กเกจคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณิตประยุกต์1
 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • ภาษาอังกฤษ

ดูรายละเอียดคอร์สของ
Megastudy

แนะนำสำหรับนักเรียนที่เพิ่งเริ่มเตรียมตัวปูพื้นฐานให้แน่น

 • Pack A-Level 0 บาท All-care : กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ [ออนไลน์]

  Pack A-Level 0 บาท All-care : กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ [ออนไลน์]

  • 150 วัน
  • 82 ชม

  28,400฿ 4,500฿

  ชำระเงิน
 • Pack A-Level 0 บาท All-care : กลุ่มคณะบัญชี-บริหาร [ออนไลน์]

  Pack A-Level 0 บาท All-care : กลุ่มคณะบัญชี-บริหาร [ออนไลน์]

  • 150 วัน
  • 74 ชม

  28,400฿ 4,500฿

  ชำระเงิน
 • Pack A-Level 0 บาท All-care : คณะสังคม-อักษร- รัฐศา[ออนไลน์]

  Pack A-Level 0 บาท All-care : คณะสังคม-อักษร- รัฐศา[ออนไลน์]

  • 150 วัน
  • 71 ชม

  30,090฿ 4,500฿

  ชำระเงิน
 • Pack A-Level 0 บาท All-care : กลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์ [ออนไลน์]

  Pack A-Level 0 บาท All-care:กลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์ [ออนไลน์]

  • 150 วัน
  • 75 ชม

  28,400฿ 4,500฿

  ชำระเงิน
 • Pack A-Level 0 บาท All-care : กลุ่มคณะสถาปัตย์ [ออนไลน์]

  Pack A-Level 0 บาท All-care : กลุ่มคณะสถาปัตย์ [ออนไลน์]

  • 150 วัน
  • 70 ชม

  28,400฿ 4,500฿

  ชำระเงิน
 • A-Level ★0 บาท★ Mega Buffet

  การันตีการสอบผ่านด้วยการเรียนรู้ที่ใช้เวลาสั้นที่สุด

  63,900฿ 8,900฿

  ชำระเงิน

สอบถามรายละเอียดกับ
Megastudy เลย ตอนนี้

สอบถามรายละเอียด คลิกเลย

Megastudy จะช่วยให้น้องสอบติดเอง!

เลือกสิ่งที่ต้องการได้เลย

ดูรายละเอียดคอร์ส

เคล็ดลับการเพิ่มคะแนนอยู่ทางนี้!

เช็กดวงการเรียนในวันนี้
พร้อมเก็บเคล็ดลับการเพิ่มคะแนนได้เลย

Megastudy ขอนำเสนอ

เตรียมพร้อมสำหรับการสอบเรียบร้อยแล้ว

Megastudy รอทุกคนอยู่นะ

สถาบันที่ทำให้เด็กไทยสอบติดกว่า 1,000 คนใน 1 ปี
คนต่อไปคือคุณ

Quick menu

Megastudy อยากช่วยน้องๆ ตะลุยโจทย์

 • สร้างโน้ตข้อที่ผิด ถ้ากังวลเพราะทำแต่โจทย์รูปแบบเดิมๆ ผิด มาเขียนโน้ตไว้สักเล่มแล้วเตรียมพร้อมสำหรับวันสอบกัน
 • ลองทำโจทย์ซ้ำๆ ถ้าลองทำโจทย์ซ้ำๆ สัก 20 ข้อ ครั้งหน้าจะไม่ผิดอีกแน่นอน!
ถ้าทำคนเดียวแล้วมันยาก เราแนะนำคอร์สนี้เลย!

ไปดูคอร์สตะลุยโจทย์เข้มข้นจากติวเตอร์ชั้นนำ

คลิกเลย

ติวออนไลน์แบบ 1:1 จาก Megastudy!
ไปลองกันเลย

MEGACARE คืออะไร?

ระบบการศึกษาจาก Megastudy ที่รวบรวมนิสิตจุฬา, หากต้องการสอบถามข้อสงสัยกับรุ่นพี่นิสิตจุฬาแบบเรียลไทม์ สามารถเข้ามาสอบถามที่สถาบันได้เลย. เมื่อได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำจากพี่ๆ ที่ศึกษาอยู่ในคณะในฝันของเราแล้ว ก็จะสามารถตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนขึ้นได้. โปรแกรมของ Megastudy ที่ได้รับความพึงพอใจจากผู้ปกครองในปี 2566! ลงทะเบียนรับคำปรึกษาฟรีเข้ามาได้เลย

สอบถามรายละเอียดทางไลน์ของ Megastudy ได้เลย!
คลิกเลย

อยากเห็นข้อสอบเสมือนจริงของ Megastudy ที่คล้ายข้อสอบจริงกันหรือเปล่า?

Mock up ของ Megastudy

ข้อสอบเสมือนจริงของ Megastudy ที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรก สามารถทำได้เองที่บ้านแล้ว!
ไปลองทำข้อสอบเสมือนจริงทุกวิชาในราคาคุ้มค่ากว่าที่อื่นกันได้เลย

ดูเมนูทั้งหมดของ Megastudy Mock up ได้เลย

โจทย์ที่ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์กว่า 20 ปีสร้างขึ้นมา จะทำให้ทุกคนรู้สึกได้เลยว่าคล้ายกับข้อสอบจริง

คลิกเลย

อยากปูพื้นฐานแต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไง

คอร์สปูพื้นฐานเข้มข้นของ Megastudy

ติวเตอร์มากประสบการณ์กว่า 20 ปีช่วยเพิ่มทักษะให้กับนักเรียนและติวเตอร์เมก้าทุกคนจะค่อยๆ ช่วยปูพื้นฐานให้กับน้องๆ เอง
หยุดกังวลกับการเรียนที่ไม่สนุก! การเรียนการสอนกับติวเตอร์ Megastudy ทุกคนมีความสนุกสนาน ไม่รู้สึกเหมือน
กำลังเรียนอยู่เลย เราการันตีทักษะที่จะเพิ่มขึ้นไปพร้อมกับความไม่น่าเบื่อ

ดูคอร์สปูพื้นฐานของติวเตอร์ Megastudy

สุดยอดคอร์สที่จะทำให้หายกังวล!

คลิกเลย

อยากรู้วิธีทำให้คะแนน TGAT เพิ่มขึ้น
ภายใน 3 ชั่วโมงไหม?

คอร์สไฟนอลจากติวเตอร์ Megastudy!

Dek66 การันตี โจทย์ที่อยู่ในคอร์สไฟนอลออกสอบทั้งหมด! Megastudy สร้างคอร์สออนไลน์ขึ้นมา
เพื่อให้เรียนคอร์สสอนสดยอดฮิตที่บ้านได้

อยากเห็นโจทย์ที่จะออกสอบกันไหม?

ขอเชิญน้องๆ ทุกคนมาเข้าร่วมคอร์สลับจากติวเตอร์ Megastudy
มาดูเคล็ดลับที่ทำให้คอร์สสอนสดเต็มถึง 10 รอบกันเลย

คลิกเลย

เรียนคอร์ส A-Level 0 บาท
พร้อมสอบติดไปกับ Megastudy

คอร์ส A-Level 0 บาท จาก Megastudy คืนเงิน 100%

อยากเรียนแต่งบมีจำกัด คอร์สมาแรงมาถึง Megastudy แล้ว
เรียนแบบไม่กดดันพร้อมทำข้อสอบได้คะแนน 100 เต็ม Megastudy พร้อมสนับสนุนนักเรียนที่ตั้งใจเรียน

อยากรู้เป้าหมายของคอร์ส A-Level 0 บาทกันไหม?

ถ้าอยากรู้ว่าจะได้เงินคืนยังไง และมีคอร์สอะไรบ้าง คลิกที่นี่ได้เลย

คลิกเลย
 • ตัวเลขนำโชค
 • สีนำโชค
 • คอร์สนำโชค