เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
​มาทำความรู้จักกับสาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ จบแล้วทำอะไร
  • 08.03.2566

มาทำความรู้จักกับสาขาวิชา  สังคมสงเคราะห์ จบแล้วทำอะไรเปิดใจทำความรู้จักกับอีก 1 สาขาการเรียน ที่หลายคนให้ความสนใจในปี 2566 กับสาขาวิชา  สังคมสงเคราะห์  ในคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งในปัจจุบันนี้มีมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย หลากหลายสถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชานี้ และต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสายงานที่เรียนจบแล้ว มีงานทำแน่นอน แต่ยังมีอีกหลายคนที่สงสัยว่าเมื่อเรียนจบสาขาวิชานี้สามารถที่จะประกอบ  อาชีพ  อะไรได้บ้าง และในระหว่างการเรียนต้องเรียนเกี่ยวกับอะไร 
วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับคณะสังคมศาสตร์ ว่ามีเนื้อหาการเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง และเมื่อจบการศึกษาจากคณะนี้แล้วทำงานอะไรได้บ้าง สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่กำลังศึกษารายละเอียดหลักสูตรการเรียนคณะสังคมศาสตร์ บอกเลยว่าต้องเข้ามาดูในบทความนี้  จะได้สามารถตัดสินใจได้ว่าคณะนี้ตอบโจทย์ความต้องการของอาชีพในอนาคตตัวเองหรือไม่ และทักษะความรู้พื้นฐานที่มีอยู่สามารถที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาชั้นนำได้หรือไม่เช่นกัน 

รู้หรือไม่ว่า สังคมสงเคราะห์ ต้องเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง 
มาทำความรู้จักกับสาขาวิชา   สังคมสงเคราะห์  ในคณะสังคมศาสตร์ ว่านักศึกษาที่อยู่ในหลักสูตรการเรียนนี้ จะได้เหรียญเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้าง สำหรับการเรียนในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นหลักสูตรการเรียน 4 ปี ที่มุ่งเน้นพัฒนาทั้งบุคลากรและสังคมตามหลักของความเป็นธรรมในสังคม คิดถึงการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรี รวมไปถึงความแตกต่างของวัฒนธรรมมนุษย์ นักศึกษาที่จบการศึกษาจากคณะนี้ สามารถที่จะประกอบ  อาชีพ ในสายงานด้านสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคม รวมไปถึงการเป็นผู้นำของสังคมที่ดีได้ 
โดยในหลักสูตรการเรียน 4 ปี จะเริ่มต้นตั้งแต่การเรียนรู้พื้นฐานของการสื่อสาร และด้านภาษา และยังต้องเรียนพื้นฐานของรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา รวมไปถึงกลุ่มสาระหน้าที่พลเมือง ตามหลักสูตรปรัชญาและศาสนา ตลอดไปจนการเรียนรู้ในเรื่องราวของจริยธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ศาสตร์ของสังคมสงเคราะห์ ในช่วงชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 เป็นช่วงที่เนื้อหาการเรียนเข้มข้น เพราะต้องศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆ รวมไปถึงการสัมมนา และวิจัยอีกด้วย 
สำหรับนักศึกษาในชั้นปีที่ 4 เน้นเรื่องการฝึกประสบการณ์ชีวิต น้อง ๆ จะได้ออกไปฝึกประสบการณ์ผ่านการฝึกงานตามองค์กรต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานทางด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้เข้าใจรูปแบบการทำงานมากยิ่งขึ้น จนสามารถที่จะประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างราบรื่น
  
แนวทางการประกอบอาชีพของ เด็กจบสาขา สังคมสงเคราะห์  
สำหรับแนวทางการประกอบอาชีพ ขอนักศึกษาที่จบการศึกษาจากสาขาวิชา  สังคมสงเคราะห์  ก็สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายหน่วยงานด้วยกัน เราลองมาดูกันว่าลักษณะงานและ อาชีพ ของนักศึกษาที่จบการเรียนจากหลักสูตรนี้สามารถทำงานอะไรได้บ้าง   
นักสังคมสงเคราะห์และพัฒนาสังคม แน่นอนว่านักศึกษาที่จบการศึกษาจากสาขาวิชา  สังคมสงเคราะห์  อาชีพยอดฮิตของนักศึกษานี้คงหนีไม่พ้นนักสังคมสงเคราะห์ เพราะเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรในด้านนี้โดยตรง  
พนักงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สำหรับนักศึกษาที่จบการเรียนในสาขาวิชา  สังคมสงเคราะห์  จะมีความรู้ในข้อกฎหมายเบื้องต้น และสามารถที่จะทำงานเป็นพนักงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้   
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชา   สังคมสงเคราะห์ จะมีความรู้ในด้านของการพัฒนาบุคลากร ซึ่งสามารถทำงานในองค์กรต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชน ในตำแหน่งงานการพัฒนาบุคลากร รวมไปถึงปฏิบัติงานหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคลได้อีกด้วย   

มหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่เปิดสอนสาขา สังคมสงเคราะห์ และได้รับความนิยม
หลังจากที่เราได้รู้แล้วว่านักศึกษาที่จบจากสาขาวิชา สังคมสงเคราะห์  สามารถที่จะประกอบ  อาชีพ ในสายงานใดได้บ้างแล้ว ลองมาดูกันว่ามีมหาวิทยาลัยใดบ้างที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรของคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานักสังคมสงเคราะห์ เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของน้อง ๆ หลายคน ที่อาจจะมีความสนใจในสายอาชีพนี้  ซึ่งต้องบอกเลยว่าในปัจจุบันสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทยได้เปิดการเรียนการสอนหลากหลายหลักสูตรให้ได้เลือกเรียน ตามความเหมาะสมของทักษะความรู้พื้นฐานของผู้เรียน รวมไปถึงความชื่นชอบและการวางแผนการใช้ชีวิตในอนาคตของผู้เรียน รวมถึงสาขาวิชานี้ก็เช่นเดียวกัน และสถาบันการศึกษายอดนิยมที่เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนสาขานี้ได้แก่ 


- มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์    
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอนสาขาวิชา  สังคมสงเคราะห์  ในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดหลักสูตรการเรียนในสาขาวิชา  สังคมสงเคราะห์  ภายใต้คณะสังคมศาสตร์  

หากน้อง ๆ คนไหนที่มีความสนใจอยากจะเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ เพื่อที่จะประกอบ อาชีพ ในสายงานด้านพัฒนาสังคม ก็อย่าลืมเตรียมความพร้อมทักษะทางด้านวิชาการไม่ว่าจะเป็นในรายวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย รวมไปถึงสังคมศึกษา และทำคะแนนเกรดเฉลี่ยรวมให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี รับรองได้ว่าน้อง ๆ มีโอกาสที่จะได้เข้าศึกษาต่อในคณะนี้อย่างแน่นอน และสำหรับน้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาความรู้เพิ่มเติม สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาทีมงานของ megastudy ได้ เราพร้อมจัดเตรียมองค์ความรู้แบบครบถ้วน ที่จะทำให้น้อง ๆ เพิ่มเกรดเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และที่สำคัญโอกาสที่น้อง ๆ จะสอบติดในมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมด้วย 

 

  • #Dek66 #TCAS66 #ALEVEL
prev 6 สิ่งที่ต้องระวังในสนามสอบ A-Level! #dek66
next ​สายการเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่น่าสนใจ ปี 2566

หลักสูตร

GOLDEN TIME EVENT