เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
สังคมสงเคราะห์ ต้องเรียนจบสาขาอะไรถึงจะทำได้
  • 23.03.2566

สังคมสงเคราะห์ ต้องเรียนจบสาขาอะไรถึงจะทำได้เคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ว่า สายงานด้าน สังคมสงเคราะห์ จะต้องเรียนจบสาขาวิชาอะไรมา  บางคนคิดว่าการเป็นนักสังคมสงเคราะห์ควรที่จะเรียนจบในด้านของกฎหมายโดยตรง หรือบ้างก็ว่าต้องเรียนจบทางด้านวิชาสังคม วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสาขาที่เรียนจบแล้ว สามารถที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ได้ รวมถึงเราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับลักษณะการทำงานของนักสังคมสงเคราะห์ ว่ามีหน้าที่อย่างไร 

ที่สำคัญน้อง ๆ ที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่า จะเลือก เรียนคณะไหนดี ซึ่งในปัจจุบันนี้มีคณะน่าเรียนจากสถาบันการศึกษาชั้นนำมากมาย และยังเป็นคณะที่ตอบโจทย์กับยุคสังคมในปัจจุบัน หากวันนี้น้อง ๆ ได้ลองเปิดใจเข้ามาทำความรู้จักกับสาขาวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับนักสังคมสงเคราะห์ อาจจะทำให้น้อง ๆ เกิดความสนใจและอยากเข้าเรียนต่อในสาขานี้ก็ได้ แต่อย่าลืมว่าไม่ว่าน้อง ๆ จะเลือกเรียนในสาขาวิชาใดก็ตาม ก่อนที่น้อง ๆ จะทำการสมัครสอบ จะต้องศึกษารายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัคร รวมไปถึงประเมินทักษะความรู้ที่ตัวเองมี ถึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในสายการเรียนที่ตัวเองเลือกได้

   

เส้นทางการเรียนกว่าจะมาเป็นนัก สังคมสงเคราะห์ ยากหรือง่าย

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่วางแผนอนาคตเอาไว้ว่าอยากจะปฏิบัติงานในสายงานด้าน นักสังคมสงเคราะห์ แน่นอนว่าน้อง ๆ จะต้องเรียนจบในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนที่เน้นพัฒนาทั้งบุคคลและสังคม ให้มีความยั่งยืนและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน เนื่องจากสังคมไทยในยุคปัจจุบันนี้มีความแตกต่างทั้งลักษณะนิสัยและความเป็นอยู่ ดังนั้นการอาศัยอยู่ร่วมกันของคนในสังคมจึงต้องมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ นักศึกษาที่เรียนในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารด้านภาษา ความรู้พื้นฐานทางวิชาการ รวมไปถึงเรียนรู้ในเรื่องของหลักจริยธรรมและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 

นอกจากนี้น้อง ๆ ยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์และความเปลี่ยนแปลงของสังคมในแต่ละยุคสมัย จนถึงระบบการฝึกงาน ซึ่งนักศึกษาในคณะนี้จะได้ฝึกการในองค์กรหรือหน่วยงานที่ช่วยเหลือทางด้านสังคมเป็นต้น ถ้าวันนี้น้อง ๆ ยังไม่รู้ว่าจะเลือก เรียนคณะไหนดี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ก็เป็นอีกหนึ่งคณะที่ตอบโจทย์สังคมในยุคปัจจุบัน ซึ่งเมื่อน้อง ๆ จบการศึกษาจากคณะนี้ก็มีโอกาสที่จะทำงานเป็นนักพัฒนาชุมชนได้

   

รวมคณะ สังคมสงเคราะห์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 

เราลองมาดูกันว่าถ้าอยากเป็นนักสังคมสงเคราะห์ และตัดสินใจที่จะเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีสถาบันการศึกษาไหนบ้างที่เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนคณะนี้ บอกเลยว่าสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์กับนักศึกษาทุกยุคสมัย เพื่อที่จะบูรณาการให้เข้ากับสังคม และตอบโจทย์การประกอบอาชีพในอนาคต อย่างเช่นการเป็นนัก สังคมสงเคราะห์  หรือนักพัฒนาชุมชน รวมไปถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ก็กำลังเป็นที่ต้องการของสังคมในยุคปัจจุบันที่กำลังขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ เราลองมาดูกันว่ามหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยม จากคณะการเรียนสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มีสถาบันการศึกษาใดบ้าง  


 

1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันการศึกษาของไทยที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มวัยรุ่นในยุคปัจจุบันมาเป็นอันดับต้นๆ ได้มีการเปิดสอนในหลักสูตรคณะสังคมสงเคราะห์ ซึ่งคณะการเรียนนี้ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยนี้เลย โดยหลักสูตรการเรียนการสอนมีตั้งแต่ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท   

2. มหาวิทยาลัยบูรพา ก็เปิดหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งน้อง ๆ ที่เรียนจบการศึกษาจากคณะนี้ก็สามารถที่จะปฏิบัติงานในสายงานของนัก สังคมสงเคราะห์ ได้เช่นเดียว และมหาวิทยาลัยบูรพา ก็ยังเป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่ได้รับความนิยมมาเป็นอันดับต้นๆของไทยเช่นเดียวกัน  

3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาวิชาพัฒนาสังคม ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะนี้ก็สามารถที่จะประกอบอาชีพเป็นนัก สังคมสงเคราะห์ ได้เช่นกัน หากน้อง ๆ คนไหนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของโซนภาคอีสาน สถาบันการศึกษาแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่พร้อมพัฒนานักศึกษา ให้มีคุณภาพและมีทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพภายใต้หลักสูตรที่ได้รับมาตรฐาน  

 

แนวทางการเตรียมตัวสอบของนักเรียนม.ปลาย ที่อยากเป็นนัก สังคมสงเคราะห์    

มาถึงตอนนี้น้อง ๆ หลายคนคงคิดว่าการเป็นนัก สังคมสงเคราะห์ จะได้มีหน้าที่ในการพัฒนาสังคมและชุมชนให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงมีความสามารถในการส่งต่อผลประโยชน์ที่ควรจะเข้าถึงกลุ่มคนในสังคมมากที่สุดได้ ทำให้อาชีพนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างความสุขในการใช้ชีวิตได้ไม่น้อยเลย แล้วถ้าน้อง ๆ คนไหนที่มีความคิดอยากจะเข้าเรียนต่อในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือยังไม่รู้ว่าจะเลือก เรียนคณะไหนดี  สิ่งที่สามารถทำได้ดีที่สุดตอนนี้ก็คือพัฒนาทักษะความรู้ทางวิชาการให้ดีที่สุด 

เพราะไม่ว่าน้อง ๆ จะเข้าเรียนในคณะไหน ก็จะต้องสอบวัดระดับความรู้ทางวิชาการในระบบกลางกันทั้งนั้น ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิชาการก็มีอยู่หลากหลายวิชาด้วยกัน และแต่ละมหาวิทยาลัยก็มีข้อกำหนดในการรับสมัครที่แตกต่างกัน ดังนั้นการพัฒนาทักษะความรู้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด หากน้อง ๆ ต้องการเทคนิคในการทำความเข้าใจกับโจทย์ต่าง ๆ  รวมไปถึงประหยัดเวลาในการทำข้อสอบ หรือพิชิตคะแนนสอบให้ได้ตามเป้าหมาย ลองเข้ามาที่สถาบันกวดวิชา  megastudy ติวเข้มทุกสาระสำคัญ เพื่อให้น้อง ๆ สามารถสอบติดในคณะที่ตัวเองอยากเรียนได้ 100% จากทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพและพร้อมที่จะผลักดันน้อง ๆ เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยอย่างเต็มภาคภูมิ 

 

  • #Dek67 #TCAS67 #ALEVEL
prev เด็กหาดใหญ่มั่นใจหลักสูตรการเรียนใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
next เรียนจบสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอะไรได้บ้าง

หลักสูตร

GOLDEN TIME EVENT