เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
เปิดหลักสูตรการเรียนสู่อาชีพในฝัน คณะพยาบาลศาสตร์
  • 27.03.2566

เปิดหลักสูตรการเรียนสู่อาชีพในฝัน คณะพยาบาลศาสตร์  เส้นทางอาชีพในฝันของการเป็นนางพยาบาล เชื่อว่าอยู่ในความฝันของนักเรียนหลายคน และการได้เข้าเรียนใน คณะพยาบาลศาสตร์  ของสถาบันการศึกษาชั้นนำอย่าง   มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ก็เป็นความฝันของผู้ปกครองหลายคนเช่นเดียวกัน แน่นอนว่าน้องๆที่กำลังอยู่ในช่วงวัยมัธยมศึกษาตอนปลาย การวางแผนอนาคตล้วนมาจากการปรึกษากันของคนในครอบครัว ซึ่งการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย เป็นเส้นทางการเรียนรู้เพื่อการประกอบอาชีพโดยตรง นั่นหมายความว่าถ้าน้องๆตัดสินใจเลือกเรียนในคณะพยาบาล แน่นอนว่าอาชีพที่น้องๆจะสามารถทำในอนาคตได้ ก็คือการเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนต่างๆ

สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเข้าศึกษาต่อในคณะพยาบาลดีหรือไม่ เมื่อเรียนจบการศึกษาแล้วจะมีงานทำแน่นอนมั่นคงมากแค่ไหน เนื่องจากในปัจจุบันนี้เศรษฐกิจที่กำลังตกต่ำลง ทำให้หลายคนได้ตระหนักถึงการประกอบอาชีพในอนาคตมากยิ่งขึ้น เพราะชีวิตความเป็นอยู่ของเราล้วนเกิดขึ้นได้เพราะปัจจัยหลักอย่างเงิน เนื่องจากค่าใช้จ่ายหลายส่วนที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต จึงทำให้ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่าการเลือกเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ควรที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะไหนดี

   

คณะพยาบาลศาสตร์ เรียนกี่ปี แล้วต้องเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

เราลองมาทำความรู้จักกับ คณะพยาบาลศาสตร์  หลักสูตรการเรียนของ   มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  สถาบันการศึกษาชั้นนำที่พร้อมจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ทุกปี รับเป็นหลักสูตรที่ได้พัฒนาให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อที่จะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ด้วย ซึ่งหลักสูตรการเรียนคณะพยาบาล เป็นหลักสูตรการเรียน 4 ปี โดยมีข้อกำหนดในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ที่เรียนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งสายการเรียนวิทย์ - คณิต และสายการเรียนศิลป์คำนวณ หรือคณิต- อังกฤษ เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ความรู้พื้นฐานของทักษะวิชาการเหล่านี้ในการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร 

นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาพื้นฐานของสายการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา จิตวิทยา ภาษาอังกฤษในด้านการสื่อสาร รวมไปถึงยังมีวิชาพื้นฐานอื่นๆอีกมากมาย และยังต่อยอดไปถึงรายวิชาเฉพาะทาง เกี่ยวกับการพยาบาลเบื้องต้นและการเป็นพยาบาลวิชาชีพด้วย แน่นอนว่าน้องๆที่เลือกเรียนในคณะนี้จะต้องมีความชอบส่วนตัวที่อยากจะเป็นพยาบาล และงานพยาบาลก็ไม่ใช่งานที่สบาย ดังนั้นต้องอาศัยใจล้วน ๆ เลย


การฝึกงานของเด็ก ๆ คณะพยาบาลศาสตร์ ฝึกที่ไหนได้บ้าง

นักศึกษาใน คณะพยาบาลศาสตร์ ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ จะได้ฝึกงานตามโรงพยาบาลรัฐและเอกชนต่างๆ เนื่องจากการฝึกประสบการณ์ในสถานที่ทำงานจริงจะทำให้น้องๆได้ฝึกกระบวนการคิด และการตัดสินใจ จากการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมด เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานจริงได้ในอนาคต แน่นอนว่าการฝึกงานก็ถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนรู้ ที่จะได้พัฒนาทักษะทางภาคปฏิบัติ เพราะได้หลักสูตรการเรียนของการเป็นพยาบาล ต้องมีทั้งหลักสูตรการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จึงจะทำให้นักศึกษาจบหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ

นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถที่จะฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสถานมีอนามัยของชุมชนได้อีกด้วย ซึ่งรูปแบบของการฝึกงานก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ฝึกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็ก ฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช รวมไปถึงฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด เรียกได้ว่าโอกาสของการเรียนรู้ของสายงานด้านพยาบาลมีหลากหลายเลยทีเดียว

   

อยากเรียน คณะพยาบาลศาสตร์ ต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร

มาดูวิธีการเตรียมความพร้อมของการยื่นคะแนนสอบเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ คณะพยาบาลศาสตร์   คณะเรียนมาแรงที่ได้รับความนิยมมาเป็นอันดับต้นๆของเด็กปี 67 น้องๆหลายคนที่วางแผนเอาไว้ว่าอยากจะเข้าเรียนต่อและประกอบอาชีพในสายงานด้านพยาบาล ควรที่จะต้องเริ่มเตรียมความพร้อมตั้งแต่ตอนนี้ เพราะในปี 67 น้องๆจะต้องทำการสอบวัดระดับความรู้ทางวิชาการ ของส่วนกลาง ในรายวิชาที่มีความจำเป็นต่อการยื่นคะแนนสอบของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงคะแนนสอบในแต่ละภาคการเรียนก็มีความสำคัญสำหรับการเรียนต่อในคณะพยาบาลด้วย ดังนั้นวันนี้เราจึงมีเทคนิควิธีการเตรียมตัวสำหรับว่าที่พยาบาลคนใหม่ ให้น้องๆได้ใช้เป็นแนวทางกัน  


 

- สร้างกำลังใจให้กับตัวเอง เพื่อพิชิตสิทธิ์ในการเรียนต่อ คณะพยาบาลศาสตร์  แน่นอนว่าคณะนี้เป็นคณะที่มีผู้นิยมสอบเป็นจำนวนมาก สิ่งแรกที่ควรทำคือการสร้างกำลังใจให้กับตัวเอง เพื่อที่ตัวเองจะได้มั่นใจว่าการสอบครั้งนี้จะทำอย่างเต็มที่แน่นอน   

- วางแผนการทบทวนเนื้อหาบทเรียนเป็นประจำทุกวัน ยิ่งน้องๆสามารถทำคะแนนสอบในแต่ละภาคการเรียนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โอกาสที่จะสอบติดใน คณะพยาบาลศาสตร์ ก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมด้วย เพราะคะแนนสอบในแต่ละภาคการเรียนจะเป็นคะแนนรวมที่ใช้ยื่นกับมหาวิทยาลัย    

- มันเพิ่มเติมทักษะความรู้ทางด้านวิชาการจากสถาบันกวดวิชาชั้นนำ เนื่องจาก คณะพยาบาลศาสตร์  เป็นคณะการเรียนที่มีการแข่งขันสูง สถาบันกวดวิชาจะช่วยให้น้องๆได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆในการทำข้อสอบ ของวิชาประจำสาขามากขึ้น แล้วเพิ่มโอกาสให้น้องๆประสบความสำเร็จในการยื่นคะแนนสอบกับคณะพยาบาลด้วย   

- คณะพยาบาลศาสตร์  เป็นคณะที่อยู่ในสายงานด้านการแพทย์ ดังนั้นต้องเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย เพราะการทำงานในสายงานด้านการแพทย์เป็นงานที่หนักพอสมควร เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ในหลักสูตรพยาบาล ไปจนถึงการประกอบอาชีพในสายงานพยาบาล  

- เตรียมทุนทรัพย์ในการเรียนตลอดหลักสูตร สำหรับการเรียนใน คณะพยาบาลศาสตร์  เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่มีค่าใช้จ่ายในการเรียนสูง หากน้องๆต้องการที่จะเรียนในสาขานี้ ต้องปรึกษากับทางครอบครัวเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมงบประมาณให้พร้อมตลอดหลักสูตรการเรียนด้วย  

 

เอาเป็นว่าวันนี้ถ้าน้องๆคนไหนที่มีความใฝ่ฝันอยากจะประกอบอาชีพในสายงานของการเป็นพยาบาล ก็พุ่งประเด็นไปที่  คณะพยาบาลศาสตร์   ได้เลย ซึ่งในหลักสูตรของ   มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ พร้อมที่จะพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ รับประกันเลยว่าน้อง ๆ จะไม่ตกงาน เพราะใส่งานด้านการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอ หรือพยาบาล ก็ไม่เคยเพียงพอกับผู้ป่วยอยู่แล้ว ซึ่งถ้าวันนี้น้อง ๆ สำรวจตัวเองแล้วว่าตัวเองยังมีข้อบกพร่องทางด้านวิชาการ ก็สามารถที่จะติดต่อพี่ ๆ ใน megastudy เพื่อที่จะมาเติมเต็มความรู้ในทักษะที่ตัวเองขาดไป และเพิ่มพูนประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต สถาบันกวดวิชาแห่งนี้เป็นสถาบันที่พร้อมผลักดันให้น้อง ๆ ประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษารับรองว่าน้อง ๆ มีโอกาสที่จะได้เข้าเรียนต่อในขณะที่ฝันแน่นอน  

 

  • #Dek67 #TCAS67 #ALEVEL
prev เด็กม.บูรพา คณะวิทยาศาสตร์ทางทะเล ต้องเรียนเกี่ยวกับอะไร
next เทคนิคการทำข้อสอบ เพื่อพิชิตคะแนน Reading ให้สูง

หลักสูตร