เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
​สาขาวิชาจิตวิทยา จากสถาบันการศึกษาชั้นนำ เรียนจบแล้วทำงานอะไร
  • 28.04.2566

สาขาวิชาจิตวิทยา จากสถาบันการศึกษาชั้นนำ เรียนจบแล้วทำงานอะไรมาดูหลักสูตรการเรียนที่หลายคนสงสัยว่าเรียนจบแล้วทำงานอะไร อย่าง สาขาวิชาจิตวิทยา  ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของ    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   สถาบันการศึกษาชั้นนำที่ได้รับความนิยมมาเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยเลยทีเดียว เป็นความฝันของหลายคนที่อยากจะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยนี้  และในปัจจุบันก็ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนหลากหลายคณะด้วยกัน เพื่อรองรับนักศึกษาใหม่ ๆ ที่อยากจะเข้ามาพัฒนาทักษะความรู้ของตัวเอง และต่อยอดไปสู่แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าสถาบันการศึกษาชั้นนำนี้ เป็นสถาบันการศึกษาที่เมื่อจบการศึกษาแล้ว มีหลากหลายองค์กรต้องการนักศึกษาจากสถาบันแห่งนี้เลย เรียกได้ว่าเรียนจบแล้วมีงานทำได้ 100% การันตีจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ

แต่ยังมีอีกหนึ่งสาขาวิชาที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก อย่างสาขาวิชาจิตวิทยา ซึ่งเป็นสาขาที่มีความสำคัญในยุคปัจจุบันมาก วันนี้เราจะลองมาทำความรู้จักกับหลักสูตรการเรียนวิชาจิตวิทยา ว่าต้องเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างและเมื่อเรียนจบแล้วสามารถที่จะไปประกอบอาชีพในสายงานอะไรได้บ้าง

 

สาขาวิชาจิตวิทยา เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

หลักสูตรการเรียนใน สาขาวิชาจิตวิทยา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับด้านความนึกคิด  จิตใจ รวมไปถึงความรู้สึกและพฤติกรรมของมนุษย์ ผ่านการเรียนรู้จากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการศึกษาในเรื่องของการรับรู้สภาพอารมณ์ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการใช้ชีวิตประจำวัน มีให้เลือกเรียนหลากหลายสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นสาขาจิตวิทยาคลินิก ที่เมื่อเรียนแล้วสามารถตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษาผู้ที่มีปัญหาทางจิตใจ ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมได้ หรือจะเป็นสาขาวิชาจิตวิทยาทั่วไป  ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะได้เรียนรู้เนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน 

และในหลักสูตรการเรียนของ     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ที่ครบครันทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ นั่นหมายความว่าน้อง ๆ ที่เรียนในสาขาวิชานี้ จะต้องได้ออกไปฝึกประสบการณ์ชีวิต เกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ รวมถึงการแนะนำหรือโน้มน้าวความคิดของผู้มีปัญหา ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้น้อง ๆ ได้รับประสบการณ์ตรง และนำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในระหว่างการประกอบอาชีพในอนาคตได้จริง 

 

อาชีพยอดฮิต ที่สามารถทำได้หลังเรียนจบ สาขาวิชาจิตวิทยา     

เรียนจบแล้วมีงานทำ 100% มั่นใจได้เลยว่าน้อง ๆ ที่มีความสนใจอยากจะเข้าเรียนต่อใน สาขาวิชาจิตวิทยา ในอนาคตจะมีงานทำรองรับแน่นอน เพราะหลักสูตรของ     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   เป็นหลักสูตรที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด และเข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน ทำให้นักศึกษาที่จบการเรียนจากหลักสูตรนี้ มีสายงานรองรับหลากหลายช่องทางด้วยกัน เราลองมาดูกันว่ามีอาชีพอะไรบ้างที่น่าสนใจ เผื่อว่าจะเป็นอาชีพที่น้อง ๆ ชื่นชอบและใฝ่ฝันอยากจะเป็น จะได้มั่นใจว่าอาชีพในฝันของน้อง ๆ  ต้องผ่านการเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยานี้เลย 


 

- นักจิตวิทยาตามโรงพยาบาล น้องๆที่จบการศึกษาจาก สาขาวิชาจิตวิทยา แน่นอนว่าสามารถที่จะเป็นนักจิตวิทยาตามโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนได้     

- ครูแนะแนว น้องๆที่จบการศึกษาจาก สาขาวิชาจิตวิทยา   นอกจากจะทำอาชีพสายงานนักจิตวิทยาได้แล้ว ยังสามารถเป็นครูแนะแนวได้อีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันอาชีพนี้สามารถทำได้ทั้งโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน ทำหน้าที่เป็นผู้ชี้นำแนวทางด้านการศึกษาให้กับนักเรียนประจำโรงเรียน  

- นักจิตวิทยาบำบัด เป็นอีกหนึ่งสายอาชีพที่สามารถทำได้หลังจากเรียนจบการศึกษาจากหลักสูตรนี้ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเปิดคลินิกเป็นของตัวเอง  

- นักจิตวิทยากระทรวงการพัฒนาสังคม อีกหนึ่งสายอาชีพที่สามารถทำได้หลังเรียนจบหลักสูตร  สาขาวิชาจิตวิทยา  มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือกับบุคคลในสังคม และพัฒนาความคิดรวมถึงอารมณ์ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข  

- พนักงานฝ่ายบุคคล สำหรับใครที่อยากประกอบอาชีพในบริษัทหรือองค์กรใหญ่ๆ ก็สามารถเป็นพนักงานฝ่ายบุคคลได้ มีหน้าที่ดูแลพนักงานทั้งพฤติกรรม และการจัดการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

 

ทักษะความรู้ที่สำคัญ สำหรับการเรียน สาขาวิชาจิตวิทยา     

ต้องบอกเลยว่ามีอีกหลากหลายสาขาอาชีพที่สามารถทำได้หลังจากเรียนจบ สาขาวิชาจิตวิทยา ขึ้นอยู่กับว่าทักษะความรู้ที่ได้จากการเรียนในหลักสูตรนี้ต่อยอดในทิศทางใดได้บ้าง สำหรับการเรียนใน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีน้อง ๆ หลายคนกังวลใจว่าต้องเก่งวิชาอะไรถึงจะสามารถเข้าเรียนต่อในสถาบันการศึกษาชั้นนำแบบนี้ได้  และต้องทำคะแนนสอบระดับความรู้ทางวิชาการสูงแค่ไหนถึงจะมีโอกาสได้เข้าเรียนต่อ ต้องบอกเลยว่าแน่นอนว่าคะแนนวัดระดับความรู้ทางวิชาการ และคะแนนการสอบในภาคการเรียนถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการเรียนต่อมหาวิทยาลัย น้อง ๆ ควรที่จะทำคะแนนในรายวิชาต่าง ๆ ให้อยู่ที่ 70% ขึ้นไป เพื่อที่จะได้เพิ่มโอกาสการเข้าเรียนต่อสถาบันการศึกษาชั้นนำแห่งนี้ ซึ่งในปัจจุบันก็มีสถาบันกวดวิชามากมายที่พร้อมจะพัฒนาศักยภาพ แล้วผลักดันให้น้อง ๆ ได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่อยากเรียน อย่างเช่น  megastudy  สถาบันกวดวิชาที่การันตีได้ว่าเมื่อเรียนจบแล้วผลลัพธ์ที่ได้จะต้องเป็นที่พอใจ และช่วยผลักดันให้น้อง  ๆ ได้เข้าเรียนต่อคณะที่อยากเรียน รวมถึงมหาวิทยาลัยในฝันด้วย ถ้าอยากประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายทางด้านการศึกษา ก็ขอแนะนำให้ลองเปิดใจกับสถาบันกวดวิชาแห่งนี้เลย  

 

 

  • #Dek67 #TCAS67 #ALEVEL
prev ​มาเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TGAT สำหรับวัยรุ่น 67
next ​เปิดความรู้เกี่ยวกับการเรียนใน คณะอุตสาหกรรมการเกษตร

หลักสูตร