เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
5 อาชีพที่น่าสนใจสำหรับเด็กเอกวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • 12.05.2566

5 อาชีพที่น่าสนใจสำหรับเด็กเอกวิทยาศาสตร์การกีฬา          สำหรับน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความชื่นชอบเล่นกีฬาเป็นชีวิตจิตใจ วิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นอีกหนึ่งคณะที่มี

ความน่าสนใจ และโดดเด่นไม่แพ้กันยังเหมาะสมกับน้อง ๆ มากอีกด้วย เพราะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จะเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้

หลักการทางวิทยาศาสตร์มาพัฒนาศักยภาพในการเล่นกีฬาของเราให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่ด้วยความที่เป็นคณะเปิดใหม่ และยังมี

การเปิดสอนอยู่ในไม่กี่มหาวิทยาลัย ก็คงเกิดความสงสัยว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เรียนจบแล้วต้องเป็นแค่นักกีฬาอย่างเดียวหรือ 

สามารถประกอบอาชีพอย่างอื่นได้หรือไม่

 

เพื่อช่วยน้อง ๆ และผู้ปกครองประกอบการตัดสินใจเลือกเรียนคณะนี้ วันนี้พี่ mega จะมาขอแนะนำ 5 อาชีพที่น่าสนใจสำหรับเด็กวิทยาศาสตร์

การกีฬา

 


 

1. โค้ช/ผู้ฝึกสอนกีฬา (Coach)

    เป็นอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการพานักกีฬาหรือทีมประสบความสำเร็จ นอกจากโค้ชจะต้องเข้าใจ

รูปแบบวิธีการเล่นกีฬาแล้ว ยังต้องเข้าใจตัวของนักกีฬาอีกด้วย เพื่อที่จะได้วางแผนฝึกซ้อมนักกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ได้ทำให้คณะนี้ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก  

 

2. เทรนเนอร์ (Trainer)

    เป็นอาชีพยอดนิยมในยุคนี้เลยก็ว่าได้ แต่ยังขาดแคลนคนที่มีความรู้ซึ่งจบสาขานี้โดยตรง น้องๆ สามารถทำงานเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนส 

สปอร์ตคลับ สถานศึกษา องค์กรกีฬา หรือเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวก็ได้

 

3. นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sport Scientist)

    ทุกทีมกีฬาต้องมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำอย่างน้อย 1 คน เพื่อช่วยดูแลนักกีฬาและทำงานร่วมกับโค้ช ทำหน้าที่ดูแลและพัฒนา

ศักยภาพของนักกีฬาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังต้องฝึกนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บให้กลับมาเล่นโดยจะไม่บาดเจ็บเหมือนเดิมอีก 

 

4. นักเวชศาสตร์การกีฬา (Sports medicine)

     บำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กับนักกีฬา รวมทั้งทำการทดสอบร่างกายตามคำสั่งการรักษาของแพทย์ 

 

5. นักจิตวิทยาการกีฬา (Sports Psychology)

     เพราะสภาพจิตใจส่งผลต่อสุขภาพ และศักยภาพของเรา ถ้าหากมีสุขภาพจิตดี ร่างกายก็จะดี ศักยภาพก็ดีตามไปด้วย และเนื่องจาก

นักกีฬาต้องเจอกับหลากหลายอารมณ์ หลายสถานการณ์ที่ตึงเครียด กดดัน อาจส่งผลให้สุขภาพจิตไม่ดีเหมือนดิม ดังนั้นการดูแลรักษา

จิตใจของนักกีฬาจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่สำคัญคืออาชีพนี้ยังขาดแคลนอีกด้วย

 

 จากที่พี่ mega พามาแนะนำอาชีพให้กับน้อง ๆ  จะเห็นได้ว่า คนที่เรียนจบคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีตัวเลือกในการประกอบอาชีพเยอะมาก

ขึ้นอยู่กับความชอบ รายละเอียดการทำงาน รูปแบบการใช้ชีวิตที่ต่างกันออกไป ขอแค่น้อง ๆ เลือกอาชีพที่มาจากความชอบ ความสนใจ 

แค่นี้น้องก็มีความสุขในการทำงานอย่างแน่นอน

 

  • #Dek67 #TCAS67 #ALEVEL
prev TPAT3 สอบอะไรบ้าง วิธีเตรียมตัวด่านแรกของน้องที่อยากเป็นวิศวะ
next สาขาในคณะแพทยศาสตร์ที่น่าสนใจ