เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
คณิตศาสตร์ VS คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • 17.05.2566

 

คณิตศาสตร์ VS คณิตศาสตร์ประยุกต์      สำหรับน้อง ๆ ที่มีความชื่นชอบคณิตศาสตร์เป็นชีวิตจิตใจ ชอบการคำนวณ หลายคนคงมุ่งเน้นไปที่การเรียนบัญชี เพราะเนื้อหาของบัญชี

เกี่ยวข้องกับตัวเลขอย่างแน่นอน แต่คณะที่เรียนเกี่ยวกับการคำนวณ คณิตศาสตร์เป็นหลัก ไม่ได้มีแค่บัญชีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังมีอีก

หนึ่งคณะที่มีความน่าสนไม่แพ้กันเลย นั่นก็คือ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ แต่บางมหาวิทยาลัยอาจมีสาขา คณิตศาสตร์ประยุกต์  

เมื่อน้อง ๆ เห็นคงเกิดความสงสัยกันว่าคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ กับ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ต่างกันตรงไหน เนื้อหาในวิชาที่

เรียนจะเหมือนหรือต่างกันมากน้อยแค่ไหน จุดเด่นของสองสาขานี้มีอะไรบ้าง  วันนี้พี่ mega อยากพาน้อง ๆ ไปทำความรู้จักทั้งสองสาขานี้กัน 

 

ทำไมคณะวิทยาศาสตร์ ถึงมีสาขาคณิตศาสตร์ 

       เชื่อว่าน้อง ๆ หลายคนคงสงสัยว่า คณะวิทยาศาสตร์ ต้องเรียนอะไรที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ แล้วสาขา

คณิตศาสตร์สามารถเข้าไปอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร  อาจเป็นเพราะคณิตศาสตร์นับเป็นเครื่องมือหนึ่งของวิทยาศาสตร์ ในการวิจัย

และการประยุกต์ใช้ ทำให้เกิดความรู้ใหม่อยู่เสมอ

 


 

สาขาคณิตศาสตร์

         เนื้อหาในสาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของวิชาคณิตศาสตร์ทั้งหมดเริ่มตั้งแต่ทฤษฎี การพิสูจน์ทฤษฎี พีชคณิต เรขาคณิต 

ไปจนถึงตรีโกณมิติ ซึ่งเนื้อหาจะมีความคล้ายกับวิชาคณิตศาสตร์ที่เราได้เรียนมาตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยม แต่จะมีความเข้มข้น เนื้อหาเชิงลึก

จะมีมากกว่า

 

สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์

      เนื้อหาในสาขานี้จะเป็นการ นำความรู้พื้นฐานทางวิชาคณิตศาสตร์มาต่อยอด มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความรู้หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ  เช่น

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข คอมพิวเตอร์ และสถิติ ทำให้เราสามารถนำข้อมูลหรือความรู้ที่ได้ไปประยุกต์กับศาสตร์สาขาวิชาอื่น เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทำงาน องค์ความรู้ของเรา

 

แนวทางประกอบอาชีพ

        สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจอยากเข้าคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ แต่มีความวิตก กังวลว่าถ้าหากได้เรียนจบจากคณะนี้ไปแล้ว จะมีงาน

ทำหรือไม่ แนวทางในการประกอบอาชีพจะมีเยอะ มากน้อยแค่ไหน พี่ mega เลยขอยกตัวอย่างอาชีพที่นิยมกันในสาขานี้มาฝากกัน 

1 นักวิจัย นักวิชาการในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

2 ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทั้งในส่วนของรัฐและเอกชน

3 ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก

4 นักคณิตศาสตร์

5 นักวิเคราะห์การเงินในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และ ธนาคาร

6 นักวางแผนการผลิตในโรงงานต่าง ๆ

7 ประกอบอาชีพอิสระ

 

        จะเห็นได้ว่าคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพได้หลากลายมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถ ความชอบ 

ความสนใจของเราเอง และพี่ mega เชื่อว่าต่อให้เราจะเรียนจบจากคณะไหนมาก็ตามขอแค่เราเก่งจริงในด้านที่เราเรียน เราจะสามารถทำงาน

ได้มีประสิทธิภาพ มีงานทำ อนาคตมั่นคงแน่นอน 

  • #Dek67 #TCAS67 #Math #ALevel
prev สาขาในคณะแพทยศาสตร์ที่น่าสนใจ
next 5 วิธีอ่านหนังสือ เตรียมทำข้อสอบ TGAT ให้ทัน

หลักสูตร