เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
5 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่น่าสนใจ
  • 25.05.2566

5 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่น่าสนใจ         สำหรับน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ คงมีหลากหลายคณะในดวงใจ ไม่ว่าจะเป็นคณะสายวิทย์การแพทย์อย่างเช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ หรือคณะสายวิทย์ทั่วไป อย่างเช่น คณะวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรม และอีกหนึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งคณที่คนนิยมเรียนกัน อาจจะด้วยตัวเนื้องาน ค่าตอบแทน ความชอบ ความสนใจ แต่น้องอาจจะรู้แค่ว่าคณะนี้เรียนเกี่ยวกับอะไร แต่อาจจะยังไม่ทราบถึงรายละเอียดว่าในคณะวิศวกรรมศาสตร์มีสาขาอะไรบ้าง วันนี้พี่ mega เลยจะพาน้อง ๆ ไปทำความรู้จักสาขาในคณะ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไร

         คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิทยาการ มาประยุกต์ใช้ คิดค้น ออกแบบประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ เครื่องจักร ถนนหนทาง หรือสะพาน ซึ่งในการเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์จะเน้นวิชาฟิสิกส์เรื่องกลศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นหลัก คณะนี้จึงเหมาะมากสำหรับสาวกคนชอบฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ เรียนแล้วมีความสุขแน่นอน พี่ mega คอนเพิร์ม


 

วิศวกรรมโยธา

           สาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับการก่อสร้างตั้งแต่การวิเคราะห์โครงสร้างไปจนถึงกระบวนการก่อสร้างตั้งแต่ควบคุมการก่อสร้าง ตวจสอบคุณภาพ โดยจะคำนึงถึงการใช้ทรัพยากร

และวัสดุให้คุ้มค่ามากที่สุด เมื่อเรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพวิศวกรโยธา ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง วิศวกรสำรวจ สำรวจธรณีเพื่อใช้ในการก่อสร้างในอนาคต

 

วิศวะกรรมเครื่องกล

        สาขานี้จะเป็นการนำความรู้ด้านกลศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับวิชาฟิสิกส์และวิชาคณิตศาสตร์เพื่อนำมาออกแบบระบบ กลไกของเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็น เครื่องยนต์ของรถยนต์ เครื่องยนต์ของเครื่องจักร รวมถึงระบบทำความเย็นต่าง ๆ ของเครื่องยนต์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineer)

        สาขานี้เป็นการนำความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้กับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เรียนทั้งฮาร์ดแวร์ ซอต์ฟแวร์และเน็ตเวิร์ค  ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรม

 ทำเว็บไซต์ได้ เป็นอีกสาขาที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน

วิศวกรรมปิโตรเลียม (Petroleum Engineer)

        สาขานี้เป็นการเรียนเกี่ยวกับสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยจะนำเนื้อหาด้านธรณีวิทยา  ฟิสิกส์  มาประยุกต์ใช้กับความรู้วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเหมืองแร่มาคิดค้นกระบวนการจนสามารถดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมได้สำเร็จ 

วิศวกรรมไฟฟ้า

       สาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและนำมาต่อยอด วิเคราะห์เป็นระบบไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า เพื่อนำมาออกแบบ

 

  • #Dek67 #TCAS67 #ALEVEL
prev 5 วิธีอ่านหนังสือ เตรียมทำข้อสอบ TGAT ให้ทัน
next 5 สาขาคณะครุศาตร์ / ศึกษาศาสตร์ที่น่าสนใจ

หลักสูตร

Q&A
line
TGAT Guarantee 70+/85+ Mock Exam 67