เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
5 สาขาคณะครุศาตร์ / ศึกษาศาสตร์ที่น่าสนใจ
  • 26.05.2566

5 สาขาคณะครูศาตร์ / ศึกษาศาสตร์ที่น่าสนใจ             อีกหนึ่งอาชีพที่เชื่อว่าทุกคนคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี นั้นคืออาชีพครูนั้นเอง เราได้คุ้นเคยกับอาชีพครูกันมาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นอุดมศึกษา เรียกได้ว่าเป็นเวลาเกือบ20ปีเลยที่เดียว ด้วยความที่เราคุ้นเคย ทำให้เราทราบดีว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีจรรยาบรรณ  เป็นแม่พิมพ์ของชาติ เป็นอาชีพที่มีอุดมการณ์ ทำให้น้อง ๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีความสนใจอยากจะประกอบอาชีพ แต่ก็เกิดคำถามขึ้นอีกว่า แล้วจะเรียนเป็นครูวิชาอะไรดี เพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าวิชาที่เปิดสอนอยู่ในปัจจุบันมีความหลากหลายมาก ทั้งด้านภาษาและด้านวิทยาศาสตร์ วันนี้พี่ mega เลยอยากพาน้อง ๆ มาทำความรู้จักกับสาขาของคณะครุศาสตร์กันว่ามีสาขาไหนน่าสนใจบ้าง

 

ทำความรุ้จักคระครุศาสตร์

            คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ จะเรียนเกี่ยวกับการศึกษาทั้งหมดเริ่มตั้งแต่เนื้อหาของแต่ละวิชา กระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยี รูปแบบการจัดกิจกรรมในห้องเรียน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพผ่านบุคลากรทางการศึกษาอย่างคุณครู ให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาออกไปแล้วสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเพื่อเลี้ยงชีพ เพื่อพัฒนาตนเอง 

และสามารถพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน


 

การศึกษาปฐมวัย

     การศึกษาปฐมวัยเป็นจุดเริ่มต้นของการสึกษาของนักเรียนทุกคน เพราะถ้าหากเราปูพื้นฐานด้านการเรียนรู้ของเด็กตั้งแต่เนิ่น ๆ การเรียนในระดับที่สูงขึ้นจะไม่มีปัญหาสาขานี้จึง เรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล รวมถึงการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก

 

ประถมศึกษา

     สาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนเด็กประถมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นจิตวิทยา การะบวนการจัดการเรียนการสอน  และที่สำคัญคือจะต้องเรียนเนื้อหาพื้นฐาน 5 วิชาหลัก  ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ เรียกได้ว่าครูประถมสามารถสอนได้ทุกวิชาเลยที่เดียว

 

มัธยมศึกษา

      สาขานี้จะต่างกับประถมศึกษา เนื่องจากเราต้องเลือกวิชาเอกเลย ไม่ว่าจะเป็น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี หรือชีววิทยา เนื้อหาที่เรียนจะเจาะลึกมากกว่าสาขาประถมศึกษา เป็นครูที่เรียนเนื้อหาเฉพาะ

 

สุขศึกษาและพลศึกษา

     สาขานี้จะเรียนเกี่ยวการจัดการเรียนสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ตั้งแต่สุขอนามัย การดูแลรักษาสุขภาพรวมไปถึงการเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจในการดำเนินต่อไปในอนาคต ซึ่งสาขานี้สามารถสอนได้ทุกระดับชั้น

 

ดนตรีศึกษา

      สาขานี้น้อง ๆ จะได้เรียนทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ เนื้อหาวิชาดนตรีพื้นฐาน ตั้งแต่โน๊ตดนตรี การเล่นเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ 

 

      จะเห็นได้ว่าคณะครุศาสตร์นี้จะเป็นการเรียนการสอนเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดกับนักเรียน สาขาในคณะนี้จึงมีเยอะมาก ตามความชอบความสนใจ และตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ถือว่าเป็นอีกคณะที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน

 

  • #Dek67 #TCAS67 #ALEVEL
prev 5 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่น่าสนใจ
next ประวัติ และสาขาในสถาบันเทคโนโลยีนานานชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์

หลักสูตร

Q&A
line
TGAT Guarantee 70+/85+ Mock Exam 67