เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
คณิตศาสตร์ประกันภัย มธ
  • 02.06.2566

คณิตศาสตร์ประกันภัย มธ              เชื่อว่าน้อง ๆ หลายคนคงเคยเห็นโฆษณาประกันชีวิตตามสื่อต่าง ๆ ทั้งทางโทรทัศน์ ยูทูป หรือแม้แต่หนังสือพิมพ์ มักจะ

เป็นโฆษณาเกี่ยวกับเบี้ยประกัน ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่ผู้ถือประกันจะได้รับ และคงมีน้อง ๆ หลายคนคงสงสัยว่าใครเป็น

คนคิดเบี้ยประกัน ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรมธรรม์ต่าง ๆ เหล่านี้ให้บริษัท คนที่คิดค้นกรมธรรม์ต่าง ๆ เหล่านี้คือ

นักคณิตศาสตร์ประกันภัยนั้นเอง ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีผลตอบแทนสูงมาก ๆ อีกหนึ่งอาชีพเลย และอาชีพนัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยก็เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ และ สถิติ เพราะทั้งคณิตศาสตร์และสถิติต้องใช้ในการเรียน

และการทำงานของอาชีพนี้เป็นหลักเลย แล้วถ้าอยากเรียนต้องเรียนคณะไหน มหาวิทยาลัยที่ไหนเปิดบ้าง วันนี้พี่ mega เลยจะมา

แนะนำคณะและมหาวิทยาลัยของไทยที่เปิดสอนคณิตศาสตร์ประกันภัยกัน เผื่อเป็นอีกทางเลือกของน้อง ๆ 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการประกันภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการประกันภัย สาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ สถิติ และประกันภัยเป็น

หลัก แต่จะมีการเรียนการสอนเพิ่มในด้านการบริหารธุรกิจ บัญชี และเทคโนโลยี เป็นการนำความรู้ทุกด้านมาประยุกต์ใช้และ

นำมาใช้การคาดคะเนเหตุการณ์ ประเมินความเสี่ยง และนำมาเป็นโมเดลคาดการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อน้อง ๆ ได้เข้า

ศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการประกันภัย น้อง ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการประกันภัยทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น

ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์ต่าง ๆ ไปจนถึงการเขียน

โปรแกรมเพื่อจำลองสถานการณ์ ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจแบบชนิดที่เรียกว่าพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล 

การจัดการความเสี่ยง การสร้างตัวแบบประกันภัย การเขียนโปรเเกรม  ทำให้สาขานี้กลายเป็นที่นิยมมากสำหรับน้อง ๆ และเป็นที่

ต้องการในตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เรียกได้ว่า เรียนจบแล้วมีงานทำอย่างแน่นอน

 

เรียนจบวิทยาการประกันภัยแล้วจะทำงานอย่างไร

               เมื่อน้อง ๆ เรียนจบคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการประกันภัยแล้วมีหลากหลายอาชีพที่น่าสนใจ อาชีพแรก ๆ ที่แนะนำ

เลยนั่นก็คือ นักคณิตศาสตร์ประกัน อาชีพจะทำงานเกี่ยวกับออกแบบกรมธรรม์ตั้งแต่คำนวณเงินประกัน ผลตอบแทน สิทธิ

ประโยชน์ ไปจนถึงคำนวณความเสี่ยง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงินและการลงทุน เจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยง 

  

 

  • #Dek67 #TCAS67 #ALEVEL
prev การทำ Portfolio ให้น่าสนใจ
next TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน