เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน
  • 06.06.2566

TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน         TGAT หรือ Thai General  Aptitude Test เป็นการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป พัฒนาและต่อยอดมาจาก GAT เป็นข้อสอบ
กลางที่ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของประเทศไทย นอกจาก TGAT แล้วยังมี TPAT และ A LEVEL ที่น้อง ๆ ต้องสอบเพื่อ
ใช้คะแนนยื่นเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งตัวข้อสอบ เนื้อหา และการให้คะแนนต่างจากข้อสอบปีก่อน ๆ มาก โดย GAT จะมีข้อสอบเพียง
2 พาร์ต นั้นก็คือ พาร์ตความคิดเชื่อมโยงและพาร์ตภาษาอังกฤษ แต่ TGAT มี 3 พาร์ท คือ พาร์ตการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
พาร์ตการคิดอย่างมีเหตุผล และพาร์ตสมรรถนะการทำงาน จะเห็นได้ว่าข้อสอบ GAT และ TGAT มีทั้งส่วนที่แตกต่างกันและ
ส่วนที่คล้ายกัน การเตรียมตัวสอบจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง  

TGAT 3 คืออะไร
             TGAT 3 คือ พาร์ตสมรรถนะการทำงาน เป็นอีกพาร์ตหนึ่งของข้อสอบ TGAT เป็นข้อสอบพาร์ตใหม่ของข้อสอบ ในข้อสอบ
จะประกอบด้วย 4 พาร์ตใหญ่ คือ การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน การบริหารจัดการอารมณ์และ
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม โดยแต่ละพาร์ตจะมีทั้ง 15 ข้อ รวมทุกพาร์ตเท่ากับ 60 ข้อ ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 
60 นาที ทั้งหมด 100 คะแนน พี่ mega เชื่อว่าน้อง ๆ หลายคนไม่คุ้นเคยกับข้อสอบพาร์ตนี้ เพราะเป็นข้อสอบใหม่และไม่มีการสอน
ในโรงเรียน ทำให้น้อง ๆ มีความกังวลว่าตัวเองจะสามารถทำข้อสอบให้ได้คะแนนตามที่ตัวเองต้องการได้หรือไม่ การเตรียมตัวสอบ
จึงเป็นคำตอบในการทำคะแนนให้ได้ดีตามที่ตัวเองต้องการไว้ 

เตรียมสอบ TGAT3
         การที่เราจะสามารถทำคะแนนสอบออกมาได้ดี มีปัจจัยหลายองค์ประกอบด้วยกันทั้งเนื้อหาของข้อสอบว่าเรามีความชำนาญ 
เชี่ยวชาญมากแค่ไหน สุขภาพร่างกายที่พร้อมจะอ่านหนังสือ เก็งเนื้อหาของแต่ละวิชา อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือ การฝึกทำ
ข้อสอบนั่นเอง แต่ในเมื่อเป็นข้อสอบที่เพิ่งบรรจุเข้ามา น้อง ๆ จะไปหาแนวข้อสอบมาจากไหน คำตอบคือ ที่เว็บไซต์ MYTCAS 
ที่น้อง ๆ ใช้ในการสมัครนั่นเอง ในเว็บไซต์จะมีทั้งแนวข้อสอบ แนวการให้คะแนน รวมไปถึงเนื้อหาที่จะออกข้อสอบแบบกว้าง ๆ ของ
วิชาอื่น ๆ อีกด้วย ถือว่าเป็นเว็บที่มีประโยชน์กับน้อง ๆ มาก แต่น้องจากจะฝึกฝนทำข้อสอบแล้ว น้อง ๆ ที่ยังมีเวลาเหลือหรือ
สามารถจัดการเวลาของตนเองได้ อาจจะหาสถาบันหรือคลิปตามสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ที่ติวข้อสอบพาร์ตนี้ เพื่อเป็นการเสริมความรู้ 
จะได้ตอบคำถามได้ตรงประเด็น ไม่เสียคะแนนไปฟรี ๆ เสริมความมั่นใจในการสอบของน้อง ๆ อีกด้วย  

  • #Dek67 #TCAS67 #TGAT
prev คณิตศาสตร์ประกันภัย มธ
next การออกแบบผลิตภัณฑ์ ศิลปากร

หลักสูตร

GOLDEN TIME EVENT