เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ศิลปากร
  • 06.06.2566

การออกแบบผลิตภัณฑ์ ศิลปากรเชื่อว่าน้อง ๆ หลายคนได้มีโอกาสเดินตามท้องตลาด ห้างสรรพสินค้า  ร้านค้าต่าง ๆ เป็นประจำในชีวิตประจำวันกันอยู่แล้ว และได้เห็นรูปร่างหน้าตาของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทสินค้า ลักษณะการใช้งาน การออกแบบผลิตภัณฑ์มีความสำคัญมากในการส่งออกค้าขาย เพราะจะเป็นเหมือนสิ่งจูงใจให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้านี้ การออกแบบผลิตภัณฑ์จึงมีความสำคัญมากสำหรับโรงงาน บริษัทเจ้าของสินค้าจึงต้องการผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์จำนวนมาก เพื่อที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น  เพิ่มยอดขายให้กับบริษัทและโรงงานการผลิตอีกทางหนึ่งด้วย ในเมื่อเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความน่าสนอย่างยิ่ง วันนี้พี่ mega เลยจะมาแนะนำคณะมัณฑศิลป์ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าที่นี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง

 

คณะมัณฑศิลป์ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์

คณะมัณฑศิลป์ สาขาการออกเเบผลิตภัณฑ์ เหมาะกับน้อง ๆ ที่มีไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ ชอบศิลปะเป็นชีวิตจิตใจ และมีความสนใจด้านการออกแบบ สาขานี้เป็นการเรียนเกี่ยวกับทักษะการออกแบบ ไปจนถึงกระบวนการ วิธีการในการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อให้งานที่ออกแบบมามีความทันสมัย และให้นักออกแบบมีการพัฒยาศักยภาพและฝีมือของตนเองอยู่เสมอ

 

วิชาเรียนที่น่าสนใจ

คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบ

วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบ น้อง ๆ จะเรียนเกี่ยวกับการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมต่าง ๆ มาช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงาน เพิ่มความทันสมัยในกระบวนการการทำงาน

กลไกการออกแบบ 

วิชากลไกการออกแบบน้อง ๆ จะเรียนกระบวนการออกแบบตั้งเริ่มต้นไปจนถึงกระบวนการสุดท้าย เรียนรายละเอียดทุกขั้นตอนกระบวนการ  เป็นการปูพื้นฐานในการออกแบบและการทำงานของน้อง ๆ ในอนาคต เมื่อถึงเวลาที่น้องต้องออกไปทำงานจริงจะได้เข้าใจทุกขั้นตอน สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

จบสาขานี้ทำอาชีพอะไรบ้าง

            น้อง ๆ สามารถประกอบอาชีพเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ในหน่วยงานราชการของภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตัวเปิดบริษัทรับออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นนักวิชาการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือเป็นที่ปรึกษาด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ในบริษัทต่าง ๆ 


 

  • #Dek67 #TCAS67 #ALEVEL
prev TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน
next ​การจัดการไอดอล ศิลปากร

หลักสูตร

Q&A
line
TGAT Guarantee 70+/85+ Mock Exam 67