เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ศิลปากร
  • 06.06.2566

การออกแบบผลิตภัณฑ์ ศิลปากร      เชื่อว่าน้อง ๆ หลายคนได้มีโอกาสเดินตามท้องตลาด ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่าง ๆ เป็นประจำในชีวิตประจำวันกันอยู่แล้ว และ

ได้เห็นรูปร่างหน้าตาของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทสินค้า ลักษณะการใช้งาน การออกแบบผลิตภัณฑ์มีความ

สำคัญมากในการส่งออกค้าขาย เพราะจะเป็นเหมือนสิ่งจูงใจให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้านี้ การออกแบบผลิตภัณฑ์จึงมีความสำคัญ

มากสำหรับโรงงาน บริษัทเจ้าของสินค้าจึงต้องการผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์จำนวนมาก เพื่อที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความน่า

สนใจมากขึ้น  เพิ่มยอดขายให้กับบริษัทและโรงงานการผลิตอีกทางหนึ่งด้วย ในเมื่อเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่ง 

วันนี้พี่ mega เลยจะมาแนะนำคณะมัณฑศิลป์ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้าง

 

คณะมัณฑศิลป์ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์

    คณะมัณฑศิลป์ สาขาการออกเเบบผลิตภัณฑ์ เหมาะกับน้อง ๆ ที่มีไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ ชอบศิลปะเป็นชีวิตจิตใจ และมี

ความสนใจด้านการออกแบบ สาขานี้เป็นการเรียนเกี่ยวกับทักษะการออกแบบ ไปจนถึงกระบวนการ วิธีการในการออกแบบโดยใช้

เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อให้งานที่ออกแบบมามีความทันสมัย และให้นักออกแบบมีการพัฒนาศักยภาพและฝีมือของตนเองอยู่

เสมอ

 

วิชาเรียนที่น่าสนใจ

คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบ

    วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบ น้อง ๆ จะเรียนเกี่ยวกับการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมต่าง ๆ มาช่วยใน

การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงาน เพิ่มความทันสมัยในกระบวนการการทำงาน

กลไกการออกแบบ 

    วิชากลไกการออกแบบน้อง ๆ จะเรียนกระบวนการออกแบบตั้งเริ่มต้นไปจนถึงกระบวนการสุดท้าย เรียนรายละเอียดทุกขั้นตอน

กระบวนการ  เป็นการปูพื้นฐานในการออกแบบและการทำงานของน้อง ๆ ในอนาคต เมื่อถึงเวลาที่น้องต้องออกไปทำงานจริงจะได้

เข้าใจทุกขั้นตอน สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

จบสาขานี้ทำอาชีพอะไรบ้าง

    น้อง ๆ สามารถประกอบอาชีพเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ในหน่วยงานราชการของภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตัว

เปิดบริษัทรับออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นนักวิชาการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือเป็นที่ปรึกษาด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ในบริษัท

ต่าง ๆ 

 


 

  • #Dek67 #TCAS67 #ALEVEL
prev TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน
next ​การจัดการไอดอล ศิลปากร

หลักสูตร