เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
​การจัดการไอดอล ศิลปากร
  • 12.06.2566

การจัดการไอดอล ศิลปากร               เมื่อพูดถึง Soft power ที่คอยขับเคลื่อนสังคมโดยอาศัยกระแสของประชาชนที่ทำให้เกิดสิ่งต่าง ๆ และกำหนดบรรทัด

ฐานทางสังคม หนึ่งใน Soft power ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลย นั่นก็คือ ไอดอล อินฟลูเอนเซอร์  ดารา ศิลปิน นักร้อง จะเห็นได้ว่า

การกระทำท่าทีของกลุ่มเหล่านี้มีส่วนขับเคลื่อนและผลักดันประชาชนไม่มากก็น้อยและในปัจจุบันมีช่องทางที่จะให้ทุกคนสามารถ

เป็นกลุ่มคนเหล่านี้ได้ผ่านทางสื่อโซเชียลมิเดียต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น YOUTUBE INSTARGRAM หรือ TIKTOK ซึ่งเราปฎิเสธไม่ได้

เลยว่าการทำให้ตัวเองมีกระแสเป็นเรื่องที่ง่าย แค่เราสร้างความแตกต่าง หรือมีความสามารถที่เด่นและชัดกว่าคนอื่นก็สามารถมี

กระแสได้ แต่กระแสไม่สามารถทำให้เราเป็นที่รู้จักตลอดไปได้  เพราะทุกคนมีพื้นที่สื่อ และมีความโดดเด่นของตัวเองอยู่แล้ว 

ความที่เข้าถึงง่ายทำให้กระแสอยู่ได้ไม่นาน  แล้วจะทำยังไรให้กลุ่มไอดอลอยู่ในกระแสตลอด ไม่มีการขาดหาย เป็นที่รู้จักในเวลา

นาน มหาวิทยาลัยศิลปากรเลยเปิดสอนการจัดการไอดอลขึ้นมา วันนี้พี่ mega จะพาน้อง ๆ ไปทำความรู้จักกับการจัดการไอดอล 

ศิลปากรกัน

 

คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาการจัดการไอดอล มหาวิทยาลัยศิลปากร 

                สำหรับคณะดุริยางคศาสตร์ สาขาการจัดการไอดอล เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่มีความสามารถทั้งร้อง เล่น เต้น รำ และมี

ความสามารถในการสื่อสาร สาขานี้นี้ ๆ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้วิธีนำเสนอความสามารถของตนเองแบบรอบด้าน การพัฒนาความ

สามารถของตนเองให้ทันกับกระแสสังคม เรียนรู้การจัดการและพัฒนาตนเองให้เป็นไอดอลหรืออินฟลูเอนเซอร์ได้และสามารถ

ดึงศักยภาพของตนเองมาเป็นไอดอลหรืออินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศได้

 

วิชาที่น่าสนใจ

พฤติกรรมผู้บริโภคและการวิเคราะห์ข้อมูล 

             วิชานี้น้อง ๆ จะได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค ว่าในแต่ละช่วงผู้บริโภคมีพฤติกรรมอย่างไร นิยมใช้สินค้าหรือบริการไหน

เป็นพิเศษหรือไม่ แล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมแบบนั้น เรียกง่าย ๆ ว่าเป็นการศึกษาความต้องการของผู้บริโภค 

นั่นเอง

ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 

               หัวใจสำคัญของการเป็นไอดอล อินฟลูเอนเซอร์ คือการชักจูงให้ผู้บริโภคหันมาสนใจสินค้าและบริการที่ได้นำเสนอไป 

การสื่อสารจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ถ้าหากเราสื่อสารตรงจุด ตรงกลุ่มเป้าหมาย จะทำให้การนำเสนอของเรามีประสิทธิภาพ และ

ประสบความสำเร็จในการเป็นไอดอลหรืออินฟลูเอนเซอร์

 

อาชีพที่น่าสนใจ

              เป็นอินฟลูเอนเซอร์ เน็ตไอดอล หรือแม้กระทั่งการเป็นผู้จัดการส่วนตัวของไอดอล เพราะน้อง ๆ ที่เรียนสาขานี้ได้เรียนรู้ถึง

การทำให้ตนเองเป็นไอดอลหรืออินฟลูเอนเซอร์ที่ดี มีประสิทธิภาพ และเรียนรู้วิธีการที่จะผลักดันและพัฒนาศักยภาพของไอดอล 

ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของผู้จัดการเลย

        


 

  • #Dek67 #TCAS67 #ALEVEL
prev การออกแบบผลิตภัณฑ์ ศิลปากร
next TPAT1 คืออะไร

หลักสูตร