เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
TPAT1 คืออะไร
  • 12.06.2566

TPAT1 คืออะไร         เชื่อว่าเมื่อพูดถึงอาชีพที่มีอุดมการณ์  เป็นอาชีพที่ต้องเสียสละ และเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง  อาชีพแพทย์ต้องเป็นหนึ่งอาชีพที่น้อง ๆ 

หลายคนนึกถึงกันเพราะอาชีพแพทย์ ถือเป็นอาชีพที่เสียสละ และมีอุดมการณ์มาก มีจิตใจที่มุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะรักษาประคับคองอาการป่วย

ของคนไข้ให้หายดี เป็นปกติโดยเร็วที่สุดและมีประสิทธิภาพ ทำให้คนป่วยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข แต่การที่จะประกอบอาชีพเป็น

หมอได้ ด่านแรกที่น้องจะต้องเจอเลยนั่นคือ การสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ การที่เราจะสามารถเข้าเรียนใน

คณะนี้ได้ต้องใช้คะแนนหลายส่วนด้วยกัน หนึ่งวิชาที่มีความสำคัญมากเลยนั้นก็คือ  TPAT1 นั้นเอง ดังนั้นวันนี้พี่ mega จะพาน้อง ๆ ไปทำ

ความรู้จักวิชา TPAT1 กัน น้อง ๆ จะได้มีความเข้าใจและสามารถพิชิตคะแนนสอบของวิชานี้ได้อย่างมากขึ้น

        

TPAT1 คืออะไร

         TPAT1 หรือ Thai Professional Aptitude Test 1 เป็นการทดสอบความถนัดทางด้านวิชาชีพแพทย์ ข้อสอบวิชาTPAT1ได้ถูกพัฒนาและ

ต่อยอดมาจากวิชาเฉพาะกสพท  โดยในข้อสอบจะประกอบด้วย 3 พาร์ทใหญ่ คือ พาร์ทเชาว์ปัญญา จริยธรรมทางการแพทย์และความคิด

เชื่อมโยง โดยแต่ละพาร์ทจะมีคะแนนพาร์ทละ 100 คะแนน รวมทุกพาร์ทเท่ากับ 300 คะแนน  ใช้เวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง 

18  นาที ทั้งหมด 300 คะแนน  จะเห็นได้ว่าข้อสอบวิชานี้เป็นการประเมินความสามารถพื้นฐานของน้อง ๆ ที่สนใจอยากเข้าศึกษาต่อในคณะ

สายวิทย์สุขภาพ 

 


 

ทำยังไงให้TPAT1 คะแนนสูง

 1.อ่านหนังสือเพิ่ม

    ด้วยความที่เนื้อหาที่ออกสอบใน TPAT1 มีทั้งพาร์ทเชาว์ปัญญา จริยธรรมทางการแพย์ และความคิดเชื่อมโยง ซึ่งเนื้อหาพวกนี้ ไม่ได้มี

การเรียนการสอนในโรงเรียน แต่น้อง ๆ สามารถหาข้อมูล ความรู้เพิ่มเติมได้จากในอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะอ่านเอง หรือดูคลิปที่สอน ก็ดีกว่าไม่มี

ข้อมูลแล้วไปสอบ

 

2.ฝึกฝนทำข้อสอบเก่า

    การทำข้อสอบเก่าจะทำให้เราเข้าใจภาพรวมของเนื้อหาที่ออกสอบ นอกจากนี้เรายังสามารถประเมินตนเองได้ว่าเรามีความพร้อมมากแค่ไหน

ในการสอบ รวมไปถึงวิเคราะห์จุดอ่อนของตนเองได้ จะทำให้เรารู้ว่าต้องกลับไปอ่านเนื้อหาตรงไหนเพิ่มเติม ทำแบบฝึกหัดเพิ่มตรงจุดไหน  รู้ทัน

ข้อสอบ สามารถจัดการเวลาในการสอบได้ตอนสอบจะได้ทำคะแนนได้ตามที่ต้องการ  

  

ประกาศคะแนนต่ำสุด-สูงสุด ของกลุ่มคณะแพทย์ 66

- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

 

 

 

 

- หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

 

- หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต 

 

-หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

 

  • #Dek67 #TCAS67 #TPAT1
prev ​การจัดการไอดอล ศิลปากร
next ​วิศวปิโตรเลียม เรียนอะไรบ้าง

หลักสูตร

GOLDEN TIME EVENT