เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
​วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว
  • 21.06.2566

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว                 เมื่อพูดถึงมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ  เป็นที่นิยมของน้อง ๆ  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอีกแห่งหนึ่งของไทย 

หลายคนคงนึกถึง มศว หรือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั่นเอง มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีชื่อเสียงด้านการสอน เนื่องจากเริ่มแรกเป็นโรงเรียน

ฝึกหัดครู และมีการกระจายโรงเรียนฝึกหัดครูไปตามหัวเมืองต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเด่นด้านศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นร้อง รำ ทำเพลง การออกแบบ 

รวมไปถึงด้านภาษาอีกด้วย แต่คณะที่มีชื่อเสียงและเด่นไม่แพ้กัน เป็นที่สนใจอยู่พอสมควร คงหนีไม่พ้นวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หรือ 

cosci นั้นเอง ว่าแต่วิทยาลัยแห่งนี้มีจุดเด่นยังไง ทำไมใคร ๆ ถึงให้ความสนใจ วันนี้พี่ mega จะพาไปเจาะลึกแบบทุกมุมเลยทีเดียว

 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่มีความสนใจด้านการสื่อสารและอยากนำสื่อ

มาพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพมากขึ้น คณะนี้น้อง ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสื่อในทุกแง่มุม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เรียนรู้การผลิตสื่อตั้งแต่

เริ่มต้นจนสื่อที่สามารถเผยแพร่ออกสู่สาธาณณะได้ การจัดการสื่อให้มีคุณภาพ การพัฒนาสื่อโดยใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ไปจนถึงการนำสื่อมา

พัฒนาสังคมให้มีคุณภาพนั่นเอง

 


 

สาขาในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

        วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมี 3 สาขาใหญ่ คือ

สาขาการจัดการการสื่อสาร  มีทั้งหมด 5 หลักสูตร ได้แก่

1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (สองภาษา/สามภาษา)

2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร สาขาวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว (หลักสูตร 2 ภาษา) (สองภาษา/

สามภาษา)

3.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร สาขาวิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ (หลักสูตร 2 ภาษา) (สองภาษา/

สามภาษา)

4.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร สาขาวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตร 2 ภาษา) 

(สองภาษา/สามภาษา)

5.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร สาขาวิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตร 2 ภาษา) (สองภาษา/

สามภาษา)

 

สาขาดิจิทัล  มีทั้งหมด 4 หลักสูตร ได้แก่

1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (สองภาษา/สามภาษา)

2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย (หลักสูตร 2 

ภาษา) (สองภาษา/สามภาษา)

3.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ (หลักสูตร 2 ภาษา) (สองภาษา/

สามภาษา)

4.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาเอกนวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา)

(สองภาษา/สามภาษา)

 

สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มีทั้งหมด 5 หลักสูตร  ได้แก่

1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (สองภาษา/สามภาษา)

2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล สาขาวิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา) 

(สองภาษา/สามภาษา)

3.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล สาขาวิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ (หลักสูตร 2 

ภาษา) (สองภาษา/สามภาษา)

4.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล สาขาวิชาเอกการการจัดการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา) 

(สองภาษา/สามภาษา)

5.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล สาขาวิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 

2 ภาษา) (สองภาษา/สามภาษา

 

อาชีพที่เด็กนวัตกรรมสื่อสารสังคมทำกัน

              สำหรับน้อง ๆ ที่จบจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม น้อง ๆ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายมาก ไม่ว่าจะเป็น ผู้กำกับ

ภาพยนต์  ผู้กำกับการแสดง ผลิตสื่อโฆษณา 

 

วิชาที่ใช้สอบ

ใช้คะแนนสอบ TGAT 50 %

- ใช้คะแนนสอบ A-LEVEL ภาษาไทย 20 %

- ใช้คะแนนสอบ A-LEVEL ภาษาอังกฤษ  30%


  • #Dek67 #TCAS67 #ALEVEL
prev ​วิศวปิโตรเลียม เรียนอะไรบ้าง
next 5 คณะพยาบาลศาสตร์ ยอดนิยม
GOLDEN TIME EVENT