เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
​เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
  • 22.06.2566

เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์         เมื่อกล่าวถึงมหาวิทยาลัยของไทยที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้น ๆ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านกฏหมาย การเมือง น้อง ๆ ระดับชั้นมัธยม

ศึกษาตอนปลายต้องนึกถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างแน่นอน เพราะด้วยประวัติ เหตุการณ์ในอดีตและความสามารถของบัณทิตที่จบ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทำให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยเด่นด้านการกฎหมายและการเมือง แต่ในความจริงแล้ว

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีคณะ สาขาที่มีความน่าสนใจ เด่น ดัง และมีคุณภาพไม่ต่างกัน หนึ่งในคณะนั้นก็คือ คณะเศรษฐศาสตร์นั่นเอง วันนี้

พี่ mega จะพาน้อง ๆ ไปทำความรู้จักคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เราจะมาดูกันว่าคณะนี้มีจุดเด่นตรงไหน มีที่มาอย่างไร 

เรียนเกี่ยวกับอะไร น่าเรียนมากน้อยแค่ไหน เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของน้องๆ อีกทางหนึ่ง

 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

        คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่มีความสนใจในคณิตศาสตร์ สถิติ และมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ

มาบ้าง คณะนี้น้อง ๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับภาพรวมของเศรษฐกิจตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ กล่าวคือศึกษาตั้งแต่ผู้ผลิตไปยันผู้บริโภค ผู้ผลิตต้อง

ใช้อะไรบ้างในการผลิตสินค้าและบริการ และผู้บริโภคใช้ปัจจัยอะไรในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ ต้องขึ้นอยู่กับสภาพสังคม

ในช่วงนั้น ๆ  นอกจากนี้ยังจะได้เรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก อัตราการแข่งขันทางเศรษฐกิจของต่างประเทศ การส่งออก การนำเข้าสินค้า เพื่อ

ที่จะเข้าใจเศรษฐกิจในภาพรวมนั่นเอง

 

วิชาที่น่าสนใจในคณะเศรษฐศาสตร์ 

คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

         วิชานี้จะเรียนพวกแคลคูลัสผสมในนั้น แต่จะเป็นการเอาเลขมาประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์ อาจจะหาอุปสงค์อุปทาน หาค่าความยืดหยุ่น 

เศรษฐมิติเบื้องต้น

          วิชานี้จะได้เรียน Run Regression ใช้โปรแกรมสเตต้า (STATA) มาหาค่าต่าง ๆ ทางเศรษฐศาสตร์

 

วิชาที่ใช้สอบ

     ใช้คะแนน TGAT พาร์ทการสื่อสารภาษาอังกฤษและการคิดอย่างมีเหตุผล 10 %

      ใช้คะแนน A-LEVEL คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 50 %

     ใช้คะแนน A-LEVEL สังคม 10 %

     ใช้คะแนน A-LEVEL ภาษาไทย 15 %

     ใช้คะแนน A-LEVEL ภาษาอังกฤษ 15 %


 

 

  • #Dek67 #TCAS67 #ALEVEL
prev ​5 คณะทันตแพทย์ ยอดนิยม
next ​พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ มีสาขาอะไรบ้าง
GOLDEN TIME EVENT