เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
ประกาศแล้ว ปฏิทินสำหรับ TCAS67!
  • 03.07.2566

รอบต่าง ๆ ของ TCAS ทั้ง 4 รอบ เตรียมพร้อมสำหรับ DEK67              ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของไทยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการเรียน

การสอน ระบบการศึกษาของไทยและในปัจจุบัน ระบบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของไทยใช้ระบบ TCAS ซึ่ง

พัฒนาต่อยอดมาจากระบบ ADMISSION นั่นเอง โดยระบบ TCAS มีทั้งหมด 4 รอบ คือ รอบ PORTFOLIO  รอบโควต้า รอบรับตรงและ

รอบรับตรงอิสระ ซึ่งในแต่ละรอบก็จะเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป 

 

ถ้าหากน้อง ๆ ศึกษาข้อมูลของแต่ละรอบ จะทำให้น้อง ๆ รู้ว่าเราควรจะสมัครรอบไหน ถึงจะมีโอกาสที่สอบติดมากที่สุด รอบไหนเหมาะกับเรา

ที่สุด วันนี้พี่ mega เลยจะพาเจาะลึกระบบ TCAS กัน


รอบ 1 PORTFOLIO

            รอบ PORTFOLIO หรือรอบแฟ้มสะสมผลงาน เป็นรอบที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ที่มีความรู้ความสามารถและศักยภาพในด้านนั้น ๆ อาจจะ

เป็นการทำกิจกรรม การเข้าค่าย หรือการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับคณะมายื่นและสมัครกัน  ซึ่งเกณฑ์การตัดสินจะขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย 

โดยที่น้อง ๆ สามารถยื่นได้หลายที่ แต่ยืนยันสิทธ์เพียงที่เดียวเท่านั้น


รอบ โควต้า

           รอบโควต้า เป็นรอบที่เปิดโอกาสให้กับเด็กในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ อาจจะใช้ผลการเรียน คะแนนสอบจากส่วนกลาง หรือคะแนน

สอบจากมหาวิทยาลัยเองมาเป็นเกณฑ์การตัดสิน น้อง ๆ สามารถสมัครได้หลายที่ แต่ต้องยืนยันสิทธิ์เพียงที่เดียวเท่านั้น


รอบ ADMISSION

          รอบนี้จะใช้คะแนนจากส่วนกลาง พวก TGAT TPAT มาคำนวณตามเกณฑ์ที่มหาลัยกำหนด ซึ่งน้อง ๆ สามารถเลือกได้ 6 อันดับ น้อง ๆ

ต้องดูรายละเอียดเกณฑ์คะแนนจากทปอ. แล้วก็สอบวิชาที่ต้องใช้คะแนน หลังจากทราบคะแนนแล้วให้ลองคำนวณคะแนนตามเกณฑ์ของทปอ.

แล้วหาคะแนนต่ำสุด - สูงสุดที่สอบติดในรอบ 3 เพื่อพิจารณาอันดับที่เราจะยื่น โดยอันดับ 1 และ 2 น้อง ๆ ให้ใส่คณะที่น้องอยากเข้ามาก ๆ และ

อันดับต่อมาให้ดูว่าคะแนนเราพอจะเข้าได้หรือไม่ 


รอบ 4 รับตรงอิสระ

          รอบนี้น้อง ๆ จะต้องติดตามข่าวสารจากมหาวิทยาลัยที่ตัวเองต้องการอยากเข้า โดยเกณฑ์การตัดสินขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย

สามารถสมัครได้หลายที่ เเต่ต้องยืนยันสิทธิ์ได้ที่เดียว

 


 

  • #Dek67 #TCAS67 #ALEVEL #TGAT
prev 3 มหาวิทยาลัยดังภาคใต้
next คณะรัฐศาสตร์ จุฬา

หลักสูตร

GOLDEN TIME EVENT