เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • 07.07.2566

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม การเมืองการปกครอง  ด้านภาษา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังเปิดสอนคณะสายวิทย์สุขภาพอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์  เมื่อพูดถึงคณะสหเวชศาสตร์ น้อง ๆ หลายคนอาจยังไม่คุ้น ไม่เคยได้ยินชื่อ วันนี้พี่ mega จะพาไปทำความรู้จักกับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กัน


คณะสหเวชศาสตร์ 

            คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่มีความสนใจด้านเวชศาสตร์ เช่น กายภาพ การตรวจเช็คร่างกาย การ X - Ray คณะนี้เปิดสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไม่ว่าจะกายภาพ เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค และวิทยาศาสตร์การกีฬา  เมื่อเรียนจบแล้วจะเป็นบุคคลากรด้านการแพทย์มีทั้งหมด 4 สาขาใหญ่ คือ 

1. สาขากายภาพบำบัด

2. สาขาเทคนิคการแพทย์

3. สาขารังสีเทคนิค

4. สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มี 3 หลักสูตร ได้แก่

1) วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาษาไทย ปกติ) วิทยาเขต ศูนย์รังสิต

2) ศศ.บ.สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) (ภาษาไทย พิเศษ) วิทยาเขต ศูนย์รังสิต

3) ศศ.บ.สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) (ภาษาไทย พิเศษ) วิทยาเขต ศูนย์รังสิตวิชาที่ใช้สอบ

- สาขากายภาพบำบัด

GPAX 10%

การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1) 20%

การคิดอย่างมีเหตุผล (TGAT2) 20%

A-Level ฟิสิกส์ 25%

A-Level ชีววิทยา 25%

 

- สาขาเทคนิคการแพทย์ 

ความถนัดทั่วไป (TGAT) 20%

A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 10%

A-Level เคมี 30%

A-Level ชีววิทยา 30%

A-Level ภาษาอังกฤษ 10%

 

- สาขารังสีเทคนิค

การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1) 20%

A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 30%

A-Level ฟิสิกส์ 30%

A-Level ชีววิทยา 20%

 

- สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

1) หลักสูตร ศศ.บ.สาขาวิชาการจัดการการกีฬา

- ความถนัดทั่วไป (TGAT) 40%

- A-Level สังคมศาสตร์ 30%

- A-Level ภาษาไทย 30%


2) ศศ.บ.สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา  

- ความถนัดทั่วไป (TGAT) 60%

- A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) 20%

- A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 10%

- A-Level ภาษาอังกฤษ 10%


3) วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

- ความถนัดทั่วไป (TGAT) 20%

- A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 20%

- A-Level ฟิสิกส์ 20%

- A-Level เคมี 20%

- A-Level ชีววิทยา 20%

 

  • #Dek67 #TCAS67 #ALEVEL
prev คณะนิติศาสตร์ มธ
next คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา

หลักสูตร

GOLDEN TIME EVENT