เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ
  • พี่ mega
  • 11.07.2566

TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ                 TGAT หรือ Thai General  Aptitude Test เป็นการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป พัฒนาและต่อยอดมาจาก GAT เป็นข้อสอบกลางที่
ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของประเทศไทย นอกจาก TGAT แล้วยังมี TPAT และ ALEVEL ที่น้อง ๆ ต้องสอบเพื่อใช้คะแนนยื่นเข้า
มหาวิทยาลัย ซึ่งตัวข้อสอบ เนื้อหา และการให้คะแนนต่างจากข้อสอบปีก่อน ๆ มาก โดย GAT จะมีข้อสอบเพียง 2 พาร์ท นั่นก็คือ พาร์ท
ความคิดเชื่อมโยงและพาร์ทภาษาอังกฤษ แต่ TGAT มี 3 พาร์ท คือ พาร์ทการสื่อสารภาษาอังกฤษ พาร์ทการคิดอย่างมีเหตุผล และพาร์ท
สมรรถนะการทำงาน จะเห็นได้ว่าข้อสอบ GAT และ TGAT มีทั้งส่วนที่แตกต่างกันและส่วนที่คล้ายกัน การเตรียมตัวสอบจึงเป็น
สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

TGAT1 คืออะไร
             TGAT1 คือ พาร์ทสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เป็นอีกพาร์ทหนึ่งของข้อสอบ TGAT พัฒนาต่อในข้อสอบ GAT อังกฤษ 
จะประกอบด้วย 2 พาร์ท โดยแต่ละพาร์ทจะมี 30 ข้อ รวมทุกพาร์ทเท่ากับ 60 ข้อ 
1. ทักษะการพูด (Speaking Skill) ประกอบด้วย
การถาม-ตอบ 10 ข้อ
เติมบทสนทนาแบบสั้น 10 ข้อ
เติมบทสนทนาแบบยาว 10 ข้อ
2. ทักษะการอ่าน (Reading Skill) ประกอบด้วย
เติมข้อความเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ 15 ข้อ 
อ่านเพื่อจับใจความ 15 ข้อ 
ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 60 นาที ทั้งหมด 100 คะแนน 


เตรียมสอบ TGAT1
              น้อง ๆ จะเห็นได้ว่าข้อสอบในพาร์ทนี้เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษ มีด้วยกัน 2 พาร์ท คือ ทักษะการพูด และทักษะการอ่าน การที่เราจะทำ
คะแนนสอบออกมาได้ดีนั้นก็คือ ฝึกทำข้อสอบนั้นเอง น้อง ๆ จะได้รู้ว่าข้อสอบจะออกมาในลักษณะไหน มีเนื้อหาที่ออกสอบบทไหนที่เรา
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้บ้าง เป็นการรู้เท่าทันข้อสอบ เวลาทำข้อสอบจะได้ทำได้  ไม่เสียคะแนน ไม่เสียโอกาสไปฟรี ๆ 

 

พี่ mega
mentor

พี่ๆคอยให้คำปรึกษาพร้อมแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องของการเรียนและสอบให้กับน้อง ๆ

  • #Dek67 #TCAS67 #ALEVEL
prev คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา
next ​ความเหมือนที่แตกต่างของ A-LEVEL คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 และ 2