เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
​หลักสูตรใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • 13.07.2566

หลักสูตรใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และมีคณะที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ หลากหลายคณะ ไม่ว่าจะเป็นคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ นอกจากมีคณะที่โดดเด่นแล้ว ยังมีหลายวิทยาเขต ไม่ว่าจะเป็นวิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา แต่ละวิทยาเขตก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป  แต่เมื่อไม่นานมานี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการทำการจัดตั้งคณะน้องใหม่ล่าสุดอย่างคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วันนี้พี่ mega จะพาน้อง ๆ ไปทำความรู้จักคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ที่มาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

               เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีมติในหลักการทบทวนการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ หรือวิทยาลัยการแพทย์ของมหาวิทยาลัย

ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อนุมัติ "โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ” เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565  ต่อมาวันที่17 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ได้มีการโอนสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยมาสังกัดคณะแพทยศาสตร์ และในที่สุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ถือได้ว่าวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เป็นวันจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งคณะแพทยศาสตร์จะเปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2567 

 

จุดเด่นของคณะแพทยศาสตร์ ม.เกษตร

               น้อง ๆ ที่เรียนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศาสตร์ นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้ทางการแพทย์แล้ว น้อง ๆ จะได้เรียนความรู้ทางด้านเวชศาสตร์การเกษตร (Argo-Medicine) และทางด้านวิจัยชีวนวัตกรรม (Research Development and Bio - Innovation) ไปด้วย ซึ่งสาขาเวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรมถือเป็นสาขาทางการแพทย์ที่แรกในประเทศไทย  

 

โรงพยาบาลและสถาบันร่วมผลิตแพทย์

             อย่างที่เราทราบกันดีว่าคณะแพทยศาสตร์ เป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัย  และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับวิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเกล้ามีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ได้มีการทำข้อตกลงให้วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเกล้าเป็นสถาบันผลิตแพทย์พี่เลี้ยง และเรียนชั้นคลินิกที่ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสกลนครกับศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จนกว่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะก่อสร้างแล้วเสร็จ


 

  • #Dek67 #TCAS67 #ALEVEL
prev ​ความเหมือนที่แตกต่างของ A-LEVEL คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 และ 2
next 5 สาขาดังภาษาต่างประเทศ

หลักสูตร

GOLDEN TIME EVENT