เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
​คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ (LSED) มธ
  • 02.08.2566

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ (LSED) มธ               เมื่อพูดถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น้อง ๆ หลายคนคงนึกถึงคณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังมีอีกหลากหลายคณะที่มีความน่าสนใจ หนึ่งในคณะที่มีความน่าสนใจนั้นก็คือ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ นั้นเอง วันนี้พี่ mega จะพาน้อง ๆ ไปทำความรู้จักกับคณะนี้กัน
               คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่มีความสนใจงานด้านการศึกษา คณะนี้น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ความหมายของการเรียนรู้ ความหมายของศึกษา การจัดการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ การจัดการเรียนการสอนของแต่ละวิชา ไปจนถึงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เข้าถึงผู้เรียนได้มากที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาและเข้าใจเนื้อหาได้มากที่สุด โดยตัวหลักสูตรมุ่งหวังให้นักศึกษา มีสมรรถนะครบทั้ง 6 ด้าน คือ
1. Critical & Innovative Mind
2. Knowledge-Based Expertise
3. Interpersonal Skills
4. Social Conscience
5. Intrapersonal Skills
6. Systems Thinking

วิชาที่น่าสนใจ
การเรียนรู้ของมนุษย์
        น้อง ๆ จะได้เรียนรู้การเรียนรู้ของมนุษย์ทุกรูปแบบ เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้ไปเป็นพื้นฐานในการต่อยอด การพัฒนาการเรียนรู้
นวัตกรรมการเรียนรู้
        น้อง ๆ จะได้เรียนรู้และคิดค้นนวัตกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ 
สื่อเพื่อการสอน
        น้อง ๆ จะได้เรียนรู้และคิดค้นสื่อเพื่อการสอน เพื่อสร้างสรรค์สื่อการสอนที่ดีและมีคุณภาพ
ค่าเทอม
15,000 บาท / เทอม 
อาชีพที่รองรับ
• นวัตกรและผู้ประกอบการสังคม
• กระบวนกรหรือวิทยากรกระบวนการ
• นักเทคโนโลยีการศึกษาและการเรียนรู้
• นักออกแบบสื่อการเรียนการสอน
• นักออกแบบและจัดการเรียนรู้
• นักวิจัยด้านการเรียนรู้และการศึกษา
• นักสื่อสารและประสานองค์ความรู้
• นักฝึกอบรมและผู้ที่ทำงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วิชาที่ใช้สอบ
ความถนัดทั่วไป (TGAT) 40%
A-Level สังคมศาสตร์ 20%
A-Level ภาษาไทย         20%
A-Level ภาษาอังกฤษ 20%
*GPAX ขั้นต่ำ 3.00

ที่มา : https://lsed.tu.ac.th/
  • #Dek67 #TCAS67 #ALEVEL
prev ประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
next ​คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ลาดกระบัง

หลักสูตร

early bird