เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
​คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ลาดกระบัง
  • 03.08.2566

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ลาดกระบัง


                    สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่พัฒนามาจากวิทยาลัยเทคนิค ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องวิศวกรรม เทคโนโลยีอยู่แล้ว แต่สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังไม่ได้โดดเด่นแค่คณะวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้น 

ยังมีอีกหนึ่งคณะที่มีความโดดเด่นไม่แพ้กันเลย นั้นก็คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีนั้นเอง ซึ่งพี่ mega เชื่อว่าน้อง ๆ หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักคณะนี้กัน

วันนี้พี่ mega เลยขออาสาพาน้อง ๆ ไปทำความรู้จักกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังกัน

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

                     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่มีความสนใจอยากจะเป็นครูสอนทางด้านวิศวกรรม หรือ สายอาชีวศึกษา คณะนี้น้อง ๆ จะได้เรียนทั้งการสอนและวิศวกรรมควบคู่กันไป 

 

หลักสูตรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

1. ค.อ.บ. สถาปัตยกรรม (5 ปี)

2. ค.อ.บ. การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (5 ปี)

3. ค.อ.บ. ครุศาสตร์การออกแบบ (4 ปี)

4. ทล.บ. บูรณาการนวัตกรรมเพื่อสินค้าและบริการ (ต่อเนื่อง) 2 ปี โครงการทุนการศึกษา ตลอดหลักสูตร จาก บ.ไทวัสดุ

5. ค.อ.บ. ครุศาสตร์วิศวกรรม (4 ปี)

6. ทล.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) 2 ปี

7. ค.อ.บ. ครุศาสตร์เกษตร (4 ปี)

 

วิชาที่ใช้สอบ

หลักสูตรครุศาสตร์เกษตร

ความถนัดทั่วไป (TGAT) 50%

ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3) 20%

ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (TPAT 5) 30%

หลักสูตรสถาปัตยกรรม / หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน / หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ

ความถนัดทั่วไป (TGAT) 20%

ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ (TPAT4) 40%

ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (TPAT 5) 40%

หลักสูตรครุศาสตร์วิศวกรรม

ความถนัดทั่วไป (TGAT) 20%

ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3) 40%

ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (TPAT5) 40%

  

  • #Dek67 #TCAS67 #ALEVEL
prev ​คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ (LSED) มธ
next คณะโลจิสติกส์