เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
บัญชี - บริหาร ธรรมศาสตร์ ปรับเกณฑ์การสอบเข้า
  • พี่ mega
  • 08.01.2567

ข่าวด่วน!!

บัญชี - บริหาร ธรรมศาสตร์ ปรับเกณฑ์การสอบเข้า

เปลี่ยนจากใช้ TGAT มาเป็น A-Level ENG!!!

 


 

 

 

สาขา

เกณฑ์เดิม(วิชา)

สัดส่วนคะแนน

ปรับใหม่(วิชา)

สัดส่วนคะแนน

จำนวนที่รับ

รอบ 3

บัญชี (4ปี)

TGAT

50%

A-Level ENG

50%

170

A-Level คณิต1

50%

A-Level คณิต1

50%

บัญชี(5ปี)

TGAT

50%

A-Level ENG

50%

60

A-Level คณิต1

50%

A-Level คณิต1

50%

บริหาร(4ปี)

TGAT

50%

A-Level ENG

50%

250

A-Level คณิต1

50%

A-Level คณิต1

50%

บริหาร(5ปี)

TGAT

50%

A-Level ENG

50%

60

A-Level คณิต1

50%

A-Level คณิต1

50%

 

 


 


โครงสร้างข้อสอบ A-Level คณิตประยุกต์1 และ A-Level ENG

 

A-Level คณิตประยุกต์ 1

100 คะแน

จำนวนข้อ

ปรนัย 5 ตัวเลือก

25 ข้อ (75 คะแนน)

ระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข

5 ข้อ (25 คะแนน)

รวม

30 ข้อ

คะแนนเต็ม                                                                                              100 คะแนน

 

 

 

A-Level ENG


จำนวนข้อ

ทักษะการฟังและการพูด (Listening and Speaking Skills) 

20 ข้อ (25 คะแนน)

ทักษะการอ่าน (Reading Skill)

40 ข้อ (50 คะแนน)

ทักษะการเขียน (Writing Skill)

20 ข้อ (25 คะแนน)

รวม

80 ข้อ

คะแนนเต็ม                                                                                            100 คะแนน

พี่ mega
mentor

พี่ๆคอยให้คำปรึกษาพร้อมแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องของการเรียนและสอบให้กับน้อง ๆ

  • #ALevel
  • #dek67
  • #TCAS67
prev ปฎิทินการสอบของ Dek67 วันสำคัญที่ต้องเตรียมความพร้อม
next 5 หัวข้อ A-Level คณิตประยุกต์ 1 ออกสอบ 100%

หลักสูตร