เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
สรุปการใช้โจทย์ Wh? Question
  • พี่ mega
  • 19.01.2567

สรุปการใช้โจทย์ Wh? Question 


 

Wh questions คือ คำถามที่ขึ้นต้นด้วย Wh แต่มี How เพิ่มพ่วงมาด้วยอีกตัว ซึ่งคำถามในภาษาอังกฤษมีอยู่ 2 ชนิดนั่นคือ

 

1. Yes/ No Questions เป็นคำถามที่ต้องตอบว่า Yes กับ No  

2. Wh questions เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบว่า ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ซึ่งเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันครับ

Wh Question ประกอบด้วย

Wh questions ประกอบด้วย  Who What Where When Why Whose Whom และ how

 

Who ถามว่า ใคร ต้องตอบเป็นบุคคลนะครับอย่าลืม ตัวอย่างเช่น

Who is this? นี่ คือ ใคร
This is Jade. นี่ คือ เจต

 

What ถามว่า อะไร ต้องตอบเป็น สัตว์ สิ่งของ ตัวอย่างเช่น

What is this? นี่ คือ อะไร
This is an elephant. นี่ คือ ช้าง

 

Where ถามว่า ที่ไหน ต้องตอบเป็นสถานที่ ตัวอย่างเช่น

Where do you come from? คุณ มา จาก ไหน
I’m from Thailand. ผมมาจากประเทศไทย

 

When ถามว่า เมื่อไหร่ ต้องตอบเป็นเวลา ตัวอย่างเช่น​

When were you born? คุณ เกิด เมื่อไหร่
I was born in October. ฉันเกิดเดือนตุลาคม

 

Why ถามว่า ทำไม ต้องตอบเป็นเหตุผล ตัวอย่างเช่น​

Why are they happy? ทำไม พวกเขา กำลัง มีความสุข
I won the football game yesterday. ฉันชนะการแข่งขันฟุตบอลเมื่อวาน

 

Whom ถามว่า ใคร ต้องตอบเป็นบุคคล สิ่งที่ต้องระวัง Whom ใช้เป็นกรรม แต่ Who ใช้เป็นประธาน นะครับ 

ตัวอย่างเช่น

 

Whom do you love? คุณ รัก ใคร
I love Jade. ฉันรักเจต

 

Who loves you? ใคร รัก คุณ
Jade loves me. เจตรักฉัน

 

Whose ถามว่า ของใคร ตัวอย่างเช่น​

Whose is this book? หนังสือนี้ของใคร
My book. หนังสือของฉัน

 

How ถามว่า อย่างไร ตัวอย่างเช่น​

How are you? คุณเป็นอย่างไร
I’m fine. ฉันสบายดี

 

พี่ mega
mentor

พี่ๆคอยให้คำปรึกษาพร้อมแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องของการเรียนและสอบให้กับน้อง ๆ

  • #ALevel
  • TGAT
  • #dek67
  • #TCAS67
prev 5 หัวข้อ A-Level คณิตประยุกต์ 1 ออกสอบ 100%
next 5 สูตรหัวใจคณิตศาสตร์ ที่ออกสอบ A-Level คณิต1 ทุกปี ep.1

หลักสูตร