เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
12 มหาวิทยาลัยที่เปิดรับรอบ Quata TCAS67
  • พี่ mega
  • 29.01.2567

12 มหาวิทยาลัยที่เปิดรับรอบ Quata TCAS67 
มหาวิทยาลัย

วันที่เปิดรับ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14-23 ก.พ. 67

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1-18 มี.ค. 67

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1 ก.พ. – 21 มี.ค. 67

มหาวิทยาลัยศิลปากร

20 ก.พ. – 11 มี.ค. 67

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13 -22 ก.พ. 67

มหาวิทยาลัยนเรศวร

1-12 ก.พ. 67

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1-29 ก.พ. 67

มหาวิทยาลัยพะเยา

12 ก.พ. – 29 มี.ค.67

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1-25 มี.ค.67

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1-15 มี.ค. 67

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

13 ก.พ. – 2 เม.ย. 67

มหาวิทยาลัยบูรพา

13 ก.พ. – 19 เม.ย. 67


ปฏิทิน TCAS67 สำหรับรอบ Quata

การสอบรอบ Quata ถือว่าเป็นรอบที่ 2 สำหรับระบบ TCAS67 

การรับสมัคร   : กำหนดโดยมหาวิทยาลัย

ประกาศผล          : 2 พฤษภาคม 2567

ยืนยันสิทธิ์           : 2-3 พฤษภาคม 2567

สละสิทธิ์ในระบบ  : 4 พฤษภาคม 2567

**รายละเอียดการรับจะขึ้นกับเงื่อนไขของแต่ละมหาวิทยาลัย **

 


 

 

ตัวอย่างข้อมูลการรับ Quata TCAS67 

คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ)

รอบ 2 Quata

โครงการ

จำนวนที่รับ (คน)

โครงการจุฬา-ชนบท

5

โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา

3

โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)

30

รวม  38 คนพี่ mega
mentor

พี่ๆคอยให้คำปรึกษาพร้อมแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องของการเรียนและสอบให้กับน้อง ๆ

  • #ALevel
  • TGAT
  • #dek67
  • #TCAS67
prev 5 สูตรหัวใจคณิตศาสตร์ ที่ออกสอบ A-Level คณิต1 ทุกปี ep.1
next 다음글이 없습니다.
early bird