เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
Study Tips for Exam Success
  • พี่ mega
  • 18.03.2567

Study Tips for Exam Success 

เคล็ดลับการเรียนเพื่อความสำเร็จในการสอบ
  1. ตั้งเป้าหมาย

ทำความเข้าใจหลักสูตรการเรียน ว่าน้อง ๆ จะสามารถทำคะแนนจากส่วนไหนได้บ้าง

นำมาตั้งเป็นเป้าหมายหลักในการเรียน

  1. บริหารเวลา

ทักษะการบริหารเวลาช่วยให้น้อง ๆ ควบคุมภาระงาน การเรียน การสอบ ได้ดียิ่งขึ้น

ทำให้น้อง ๆ มีความมั่นใจ และเกิดความเครียดน้อยลง

  1. รูปแบบการเรียนรู้ 

เลือกรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง น้อง ๆ จะสามารถจดจำและเรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น

อย่างแน่นอน 

  1. จัดทำแผนการเรียน

การวางแผนตารางเวลา จะช่วยให้น้อง ๆ จัดระเบียบเวลาในการเรียน และภาระงานได้ 

  1. การเข้าเรียนเป็นประจำ

ส่วนหนึ่งความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ คือการตั้งใจเรียนจากในห้องเรียน และนำมาต่อยอด

ในเนื้อหาสำคัญ จะช่วยให้น้อง ๆ เรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น

  1. การมีสมาธิ 

หากน้อง ๆ เรียนรู้วิธีการเรียนหรือการอ่านหนังสืออย่างมีสมาธิ จะมีความไปได้ 95% ที่น้อง ๆ จะสอบผ่าน

และทำข้อสอบได้ทันเวลาอย่างแน่นอน 
พี่ mega
mentor

พี่ๆคอยให้คำปรึกษาพร้อมแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องของการเรียนและสอบให้กับน้อง ๆ

prev เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นเด็ก สอวน.
next ค้นหาเส้นทางอาชีพของตัวเองยังไง? คู่มือของรุ่นพี่ที่ช่วยหาทางให้