เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
[ห้ามพลาด] สิ่งสำคัญ 7 อย่างที่ใช้สมัครสอบ TCAS
  • พี่ กระจก
  • 02.04.2567

บทความในวันนี้จะมาแนะนำทุกคนเกี่ยวกับเอกสารสำคัญในการสมัครสอบ TCAS 

ที่เพื่อน ๆ เมก้าต้องเตรียมเพื่อสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยกันค่ะ 

ก่อนสมัครสอบแนะนำว่าน้อง ๆ ต้องตรวจสอบเอกสารทุกอย่างให้ละเอียดก่อนนะคะ! 

(นี่เป็นเอกสารที่ใช้ยื่นเป็นพื้นฐานในการเข้ามหาวิทยาลัยค่ะ)

 

 

เอกสารสำคัญในการสมัครสอบ TCAS
 

1. สำเนาบัตรประชาชน

บัตรประชาชนเป็นสิ่งที่บอกข้อมูลโดยละเอียดของเราทุกคน 

เช่น รูป ชื่อ วันเดือนปีเกิด กรุ๊ปเลือด ศาสนา และที่อยู่ ตอนที่สมัครสอบ TCAS 

จำเป็นจะต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักด้วย 

รวมถึงส่งไปพร้อมกับเอกสารอื่น ๆ ด้วยเช่นกันค่ะ

 

 

เอกสารสำคัญในการสมัครสอบ TCAS
 

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

ทะเบียนบ้านเป็นเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าเราอาศัยอยู่ที่ไหน 

เริ่มมาอาศัยที่นี่ตั้งแต่เมื่อไรและเจ้าของบ้านคือใคร 

นั่นคือสำเนาทะเบียนบ้านเป็นเอกสารที่ยืนยันว่าเราพำนักอยู่ที่ประเทศไทยนั่นเอง 

(นี่เป็นเอกสารที่สำคัญมาก โดยเฉพาะเพื่อน ๆ ที่สมัครรอบโควตารอบที่ 2) 

โดยทะเบียนบ้านจะเป็นหลักฐานว่าเราอาศัยอยู่ที่นี่จริงหรือไม่ 

โดยการถ่ายเอกสารทะเบียนบ้านควรถ่ายมาทั้งหมด 2 หน้า 

โดยหน้าแรกจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ส่วนหน้าที่ 2 จะเป็นหน้าที่มีชื่อของเราเขียนไว้อยู่ในนั้น

 

 

 เอกสารสำคัญในการสมัครสอบ TCAS 

3. รูปถ่าย

ต้องเป็นรูปถ่ายชุดนักเรียนพื้นหลังสีฟ้าหรือสีขาว ต้องเห็นใบหน้าอย่างชัดเจน 

และต้องเป็นรูปที่ถ่ายภายใน 6 เดือน

ขนาด 1-2 นิ้ว พร้อมทั้งควรแต่งกายให้ถูกระเบียบ เรียบร้อยเมื่อไปถ่ายรูป

 

 

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

ในขั้นตอนของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบ TCAS 

อาจจะมีการขอสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ดังนั้นเลยต้องแนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อไปด้วย

(ต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานรัฐเท่านั้น) 

หากข้อมูลชื่อและที่อยู่ไม่ตรงกับที่สมัครไปอาจเกิดปัญหาขึ้นและอาจทำให้ไม่มีคุณสมบัติ 

ในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยนั้น ๆ ได้ 

ทำให้เสียสิทธิ์ในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการได้นั่นเอง แต่สำหรับน้อง ๆ

ที่ไม่ได้มีประวัติการเปลี่ยนชื่อก็ไม่จำเป็นต้องมีเอกสารฉบับนี้

 

5. ใบ ปพ.1

ระเบียนแสดงผลการเรียนหรือใบเกรด (ทรานสคริปต์) ที่เรารู้จักกันทั่วไป

เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนในวิชาหลากหลายที่เรียนตั้งแต่เทอมแรกถึงเทอมสุดท้ายค่ะ 

รวมถึงข้อมูลผลการเรียนอย่างละเอียดในแต่ละรายวิชา และ GPA สะสม 

สามารถไปขอได้จากสำนักงานทะเบียนของโรงเรียนแต่แนะนำให้ไปขอไว้ล่วงหน้าค่ะ 

และต้องเตรียมรูปถ่ายไว้หนึ่งรูปเพื่อนำไปติดที่ บ ปพ.1

 

 

6. ใบ ปพ.7

ใบ ปพ.7 คือใบรับรองผลการศึกษา 

นี่เป็นอีกหนึ่งเอกสารที่สำคัญมากเพื่อยืนยันว่าเราเป็นนักเรียนที่โรงเรียนนี้จริง 

และเนื่องจากนี่เป็นเอกสารที่มักจะต้องใช้อยู่บ่อย ๆ ดังนั้นแนะนำให้น้อง ๆ 

รู้ไว้ว่าควรจะต้องไปขอเอกสารนี้จากที่ไหน ใบรับรองผลการศึกษา

เป็นเอกสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ยังไม่จบการศึกษา 

ดังนั้นจึงยังจะยังไม่มีใบประกาศนียบัตรจบการศึกษา นี่จึงเป็นเอกสารที่จำ

เป็นในการยื่นสมัครสอบ TCAS เช่นกัน

 


7. ใบ ปพ.2

ใบประกาศนียบัตรหรือที่เรารู้จักกันว่าใบ ปพ.7 

เป็นเอกสารยืนยันประวัติการศึกษาของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว 

ในนี้จะมีข้อมูลวันจบการศึกษา ปีที่จบการศึกษา แผนการเรียน หลักสูตรที่จบการศึกษา 

เป็นต้น ต้องจบการศึกษาก่อนจึงจะได้รับใบประกาศนียบัตรนี้ค่ะ 

พี่ กระจก
mentor

พี่ที่แสน perfect ของทาง mega ที่คอยอัพเดตข่าวสารใหม่ ๆ ให้น้องๆไม่ตกเทรน ได้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุด

  • #A-Level
  • #เรียนพิเศษ
  • #ข้อสอบ a level ชีวะ พร้อม เฉลย
  • #คอร์ส ติว a level
  • #siamscape ที่ เรียน พิเศษ
  • #สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนสอบ A-Level
prev ถึงเพื่อนๆ เมก้าที่เครียดจากการสอบมากเกินไป
next อาชีพเภสัชกรและคณะเภสัชศาสตร์

คอร์สแนะนำ