เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
วิศวกรรมทรัพยากรธรณี
  • พี่ mega
  • 11.04.2567

วิศวกรรมทรัพยากรธรณี (Georesources Engineering)


 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์ได้สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ และมีการพัฒนาให้สิ่งต่าง ๆ ให้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์

ซึ่งไม่มีที่สิ้นสุด ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนต้องการทรัพยากรเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบและเชื้อเพลิงในกระบวนการสร้าง แล้วใครกันละ

ที่เป็นคนทำหน้าที่เหล่านี้กัน วันนี้พี่ mega จะพาน้อง ๆ ไปรู้จักกับวิศวกรรมทรัพยากรธรณีซึ่งนับว่าเป็นงานอุตสาหกรรมต้นน้ำ

ที่สำคัญกันครับ

หลักสูตรวิศวกรรมทรัพยากรธรณี หรือ วิศวเหมืองแร่นั้น เป็นหลักสูตรที่ผลิตวิศวกรให้มีความรู้และทักษะในงาน

ทรัพยากรธรณี ทั้งการนำมาใช้ประโยชน์ในด้านวัตถุดิบ เชื้อเพลิง รวมทั้งการหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ หรือที่เรียกว่า

การรีไซเคิล ซึ่งมีความจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญมากในโลกยุคใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีการแต่งแร่ แยกเอาวัตถุดิบที่มีค่า

นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป


แนวทางการประกอบอาชีพ

วิศวกรทรัพยากรธรณี สามารถขอใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบบคุม ระดับภาคีวิศวกร โดยสามารถ

ทำงานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทที่ผลิตวัตถุดิบที่ได้จากทรัพยากร เนื่องจากสาขานี้มีลักษณะเฉพาะ

ทำให้สามารถผลิตวิศวกรได้ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม ทั้งระดับชาติและนานาชาติ


มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 


 

 

พี่ mega
mentor

พี่ๆคอยให้คำปรึกษาพร้อมแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องของการเรียนและสอบให้กับน้อง ๆ

prev Pomodoro Technique
next จิตวิทยา จุฬา