เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
กายภาพบำบัด
  • พี่ mega
  • 29.04.2567

กายภาพบำบัด (physical therapy)
   กายภาพบำบัด = หมอนวด? หลาย  ๆ คนอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับความคิดนี้มาบ้างแล้ว แต่นิยามของกายภาพบำบัดนั้น คือการดูแลรักษา

คนไข้ในทางกายภาพ ทั้งการรักษาฟื้นฟูคนไข้หลังจากเกิดอุบัติเหตุ  หรือการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เกิดความผิดปกติทางร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น

กล้ามเนื้อหรือกระดูกเฉพาะท่า  โดยนักกายภาพบำบัดนั้นจะทำงานร่วมกันกับแพทย์ และนักจิตวิทยา ซึ่งถือได้ว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจ

อีกอาชีพหนึ่ง 


กายภาพบำบัดเรียนเกี่ยวกับอะไร

   ในปีหนึ่งเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ซึ่งจะได้ศึกษาจากร่างอาจารย์ใหญ่โดยตรง  ถ้าใครสนใจในเรื่องของสุขภาพและ

การออกกำลังกายจะเรียนสนุกมากเป็นพิเศษเพราะเราจะได้รู้จักกล้ามเนื้อและหน้าที่ของแต่ละส่วน แล้วก็จะมีเรียนวิชาของสาย

วิทย์-สุขภาพทั่วไปเลย ส่วนปีสองเราจะเริ่มเข้าสู่กายภาพบำบัดมากขึ้น เรียนรู้เรื่องระบบประสาทกายวิภาค  การใช้ไฟฟ้าในการรักษา

การกายภาพในทางต่าง ๆ และเริ่มฝึกงานในช่วงปีสามเทอม 2 เป็นต้นไป

 

 


 

เรียนจบแล้วประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง

 

  •    นักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาล
  •     นักกายภาพบำบัดในสโมสรที่ต้องมีนักกายภาพดูแลและในสมาคมการกีฬา 
  •     คลินิกกายภาพบำบัด

 


มหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอน

 

  •     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในคณะสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด
  •      มหาวิทยาลัยมหิดล
  •      มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  •     และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยกว่า 18 แห่ง

 

      

พี่ mega
mentor

พี่ๆคอยให้คำปรึกษาพร้อมแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องของการเรียนและสอบให้กับน้อง ๆ

prev จิตวิทยา จุฬา
next 12 Tenses