เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
12 Tenses
  • พี่ mega
  • 30.04.2567

12 Tenses 
1. Present simple tense

โครงสร้างประโยค: S + V.1

การใช้: พูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นความจริงเสมอ หรือเป็นจริงในปัจจุบัน การกระทำที่สม่ำเสมอเป็นนิสัย

ตัวอย่าง: We live in Bangkok.


2. Present continuous tense

โครงสร้างประโยค: S + is/am/are + V.ing

การใช้: พูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น ณ ตอนนี้ หรือเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคตอันใกล้

ตัวอย่าง: I’m studying at Mega Study now.


3. Present perfect tense

โครงสร้างประโยค: S + have/has + V.3

การใช้: พูดถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและมีการดำเนินต่อเนื่องมาจนปัจจุบันหรือเพิ่งจบลง

ตัวอย่าง: I have lived in Bangkok since I was born.


4. Present perfect continuous tense

โครงสร้างประโยค: S + have/has + been + V.ing

การใช้: พูดถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและมีการดำเนินต่อเนื่องมาจนปัจจุบันและจะดำเนินต่อไปในอนาคต 

ตัวอย่าง: I have been sleeping for 8 hours. 


5. Past simple tense

โครงสร้างประโยค: S + V.2

การใช้: พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดและจบลงไปแล้วในอดีต 

ตัวอย่าง: I was born in 2001.


6. Past continuous tense

โครงสร้างประโยค: S + was/were + V.ing

การใช้: พูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ในอดีต

ตัวอย่าง: Yesterday at 7pm I was having dinner.


7. Past perfect tense

โครงสร้างประโยค: S + had + V.3

การใช้: พูดถึง 2 เหตุการณ์ในอดีต โดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดำเนินมาได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วจบลง จากนั้นจึงเกิดเหตุการณ์ที่สองตามมา โดยเหตุการณ์แรกเป็น past perfect tense 

ตัวอย่าง: After the alarm had rung, he woke up.


8. Past perfect continuous tense

โครงสร้างประโยค: S + had + been + V.ing

การใช้: พูดถึง 2 เหตุการณ์ในอดีต โดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง  จากนั้นจึงเกิดเหตุการณ์ที่สองตามมา

ตัวอย่าง: I had been waiting for 3 hours before she arrived.


9. Future simple tense

โครงสร้างประโยค: S + will + V.1

การใช้: พูดถึงเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต

ตัวอย่าง: I will pass the final exam.


10. Future continuous tense

โครงสร้างประโยค: S + will + be + V.ing

การใช้: พูดถึงเหตุการณ์ที่จะต้องดำเนินอยู่ในอนาคต จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 

ตัวอย่าง: I will be studying at 8 o’clock tomorrow morning.


11. Future perfect tense

โครงสร้างประโยค: S + will + have + V.3

การใช้: พูดถึงเหตุการณ์ที่จะต้องจบลงในอนาคต

ตัวอย่าง: I will have finished this book by tomorrow.


12. Future perfect continuous tense

โครงสร้างประโยค: S + will have been + V.ing

การใช้: พูดถึงเหตุการณ์ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและจะจบลงในอนาคต

ตัวอย่าง: I will have been working here for ten years by this December.

 

พี่ mega
mentor

พี่ๆคอยให้คำปรึกษาพร้อมแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องของการเรียนและสอบให้กับน้อง ๆ

prev กายภาพบำบัด
next 다음글이 없습니다.