เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
เทคนิคการอ่านหนังสือแบบSQ3r
  • พี่ กระจก
  • 04.07.2567


 

เทคนิคการอ่านหนังสือแบบ SQ3r

เทคนิค SQ3r เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Francis Pleasant Robinson ในทศวรรษที่ 1940 ซึ่งเป็นชื่อย่อของขั้นตอน Survey, Question, Read, Recite, Review ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยให้เข้าใจและจดจำข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1. สำรวจ (survey) ; เป็นการสำรวจเนื้อหาวิชาที่ต้องการอ่านว่ามีหัวข้ออะไรบ้าง

เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างและประเด็นหลักในวิชานั้น

2. สร้างคำถาม (Question) ; สร้างคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่อ่านที่คาดว่าจะถามในการสอบ

เช่น ถามเกี่ยวกับนิยาม ใจความสำคัญที่ควรจำ  เป็นต้น โดยสามารถตั้งคำถามได้จากหัวข้อย่อยของแต่ละบท

3.อ่าน (Read) ; อ่านอย่างตั้งใจโดยใช้คำถามที่ตั้งไว้เป็นแนวทางในการอ่าน ซึ่งเป็นการอ่านเพื่อหาคำตอบจากคำถามที่ตั้งไว้ อาจจะมีการเน้นข้อความ จดบันทึกคำตอบเป็นภาษาของตัวเองด้านข้างเนื้อหาที่อ่าน 

4.ฝึกการจำ (Recite  or Recall) ; เป้นการท่องจำสิ่งอ่านไปก่อนที่จะเริ่มอ่านเรื่องใหม่

อาจทำการทดสอบความจำโดยการตอบคำถามที่ตั้งไว้ ถ้าไม่สามารถตอบได้ให้ย้อนกลับปดูสิ่งที่จดไว้ และจะอ่านเรื่องต่อไปก็ต่อเมื่อสามารถตอบคำถามเรื่องนี้ได้ถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ยังสามารถจดบันทึกหรือทำแผนภาพเพื่อเพิ่มการจำได้อีกด้วย

5.ทบทวน (Review) ; จะต้องทำการทบทวนเนื้อหา โดยอาจทำแต่ละขั้นตอนอีกครั้งหรืออ่านจากสรุปและคำตอบที่ได้

เขียนไว้ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ
 

พี่ กระจก
mentor

พี่ที่แสน perfect ของทาง mega ที่คอยอัพเดตข่าวสารใหม่ ๆ ให้น้องๆไม่ตกเทรน ได้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุด

prev จิตวิทยา จุฬา
next ขั้นตอนการลงทะเบียน TCAS68